Programul guvernamental IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial – propune susţinerea întreprinderile mici și mijlocii prin măsuri de sprijin în vederea asigurării accesului la finanțare, în special la finanțarea prin capital comercial, care se practică, de regulă, între firme care au relații comerciale îndelungate și se bazează pe încredere reciprocă, intervenția statului pe linia consolidării acestor relații contribuind la întărirea disciplinei contractuale și de plată.

Programul IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial și Schem de ajutor de stat asociate acestuia a fost aprobat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2020, publicată în Monitorul oficial nr. 780 din 26.08.2020.

Motivarea iniţiativei

Reţinem din expunerea de motive:

– Factoringul este tranzacționat în proporție covârșitoare de băncile comerciale care înregistrează mai mult de 95% din piața europeană de factoring, iar din această perspectivă, în România creditul comercial este insuficient dezvoltat, în timp ce în țări cu economie de piață dezvoltată are o pondere importantă ca sursă de finanțare,

– Se constată existența unei tendințe de înrăutățire bruscă a performanțelor economice și financiare ale companiilor nefinanciare, întreprinderile mici și mijlocii trebuie susținute prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanțare.

– Determinarea riguroasă a necesităților de finanțare ale firmei constituie o condiție de bază pentru succesul unei acțiuni antreprenoriale, creditul comercial reprezentând o metodă facilă de a procura lichiditățile necesare atunci când există vârfuri de plăți în activitatea unui IMM, iar cel mai frecvent companiile apelează la finanțare prin factoring atunci când există un decalaj major de timp între momentul scadenței plăților la furnizori și momentul încasării facturilor emise către clienți.

– Factoringul este un mecanism de finanțare pe termen scurt la îndemâna IMM-urilor, care au mai multe creanțe în derulare cu termen de încasare în viitor și reprezintă o metodă de asigurare a accesului acestora la forme de finanțare flexibile și rapide, care țin cont de sezonalitatea afacerii și de evoluția generală a acesteia,

– În activitatea întreprinderilor mici și mijlocii apar deseori decalajele între încasări și plăți, când resursele financiare pot fi temporar diminuate din cauza creditelor comerciale acordate.

– În lipsa reglementării în regim de urgență, întreprinderile mici și mijlocii din România s-ar afla în imposibilitatea accesării unor facilități care pot satisface necesitățile financiare ale unei firme în condiții cât mai avantajoase, în acest scop identificând ca sursă de finanțare creditul comercial, care deține o pondere importantă în țări cu economie de piață dezvoltată, în condițiile în care creditul comercial este creditul acordat de un furnizor de mărfuri sau prestator de servicii unui cumpărător, în baza căruia plata mărfurilor/serviciilor se realizează la o dată ulterioară, stabilită de comun acord.

Scopuri urmărite

– Programul are ca obiectiv sprijinirea accesului la finanțare al întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare beneficiari, prin acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate pentru finanțarea creditului comercial. Ajutoarele de stat prevăzute de schema de ajutor de stat se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

– Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru finanțările de tip factoring cu regres, denumite în continuare factoring, acordate de finanțator, pe baza facturilor, în cadrul unui plafon de finanțare cu caracter reînnoibil, garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanțării de tip factoring acordată de finanțator beneficiarului eligibil, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate cu posibilitatea prelungirii finanțării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni.

Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei, pentru garanțiile prevăzute.

– Plafonul anual total al garanțiilor de stat care pot fi emise în cadrul Programului se stabilește prin hotărâre a Guvernului, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, costurile maxime ce pot fi solicitate buie să elaborezer şide către finanțatori, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a ordonanței de urgență.

– Pentru facilitățile de factoring, Ministerul Finanțelor Publice acordă un grant care acoperă costurile de garantare, respectiv comisionul de risc și comisionul de gestiune, în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanțelor Publice.

– Ministerul Finanțelor Publice acordă un grant care acoperă și costurile de finanțare aferente facilităților de factoring în procent de 50% din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

– Costurile aferente finanțărilor de tip factoring, care pot fi acoperite prin grant în procent de 50% din bugetul Ministerului Finanțelor Publice sunt: dobânda aferentă sumelor avansate și comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare creanțe.

Data până la care se pot acorda garanții și granturi în cadrul schemei de ajutor de stat este până la 31 decembrie 2020, iar data până la care se efectuează plățile aferente granturilor care acoperă costurile de garantare și de finanțare este 31 octombrie 2021.

– După încetarea aplicabilității schemei de ajutor de stat, beneficiarii programului datorează comision de risc Ministerului Finanțelor Publice, comision de administrare F.N.G.C.I.M.M. și costurile integrale aferente finanțării finanțatorilor.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Ministerul Finanțelor Publice trebuie să elaboreze şi să supună aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a Programului.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here