OMFP nr. 2044 din 2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor este în vigoare de la 03 iulie 2023.

Cunoaștem faptul că de mai mulți ani salariații ce desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor beneficiază de facilități fiscale în sensul că sunt scutiți de contribuția la sănătate, scutiți de impozitul pe venitul din salarii și pot opta fie pentru plata sau neplata contribuției la pensii pilonul al – II –lea.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească angajatorii sunt ca aceștia să realizeze 80% din cifra de afaceri din activități în domeniul construcțiilor, respectiv salariul brut de încadrare pentru o normă întreagă este de minim 4.000 lei.

OMFP nr. 2044/2023 modifică, nu în mod substanțial, sau, clarifică condițiile de acordare a acestor facilități.

Să parcurgem principalele aspecte chiar dacă unele ne sunt deja cunoscute.

1.Persoanele fizice salariate în baza contractului individual de muncă beneficiază de facilități în domeniul construcțiilor pentru activitatea desfășurată în România;

  1. Pentru angajatorii existenți la data de 01 ianuarie a fiecărui an, perioada de calcul a cifrei de afaceri începe la începutul anului și până la finele lunii pentru care se calculează și se datorează salarii;
  2. Pentru determinarea procentului de 80% se va avea în vedere cifra de afaceri din activități din construcții realizate efectiv pe teritoriul României în totalul cifrei de afaceri realizate tot efectiv pe teritoriul României. Nu se ține cont de rezidența fiscală a beneficiarului.
  3. Pentru angajatori noi înființați în anul în curs perioada de analiză a cifrei de afaceri începe de la data înființării până la finele lunii când se calculează și datorează salariile.

Salariul brut de încadrare de 4.000 lei corespunde unui program de lucru mediu de 165,33 ore pe lună;

  1. Pentru salariați încadrați cu contract de muncă cu timp parțial, facilitățile se acordă dacă salariul brut de încadrare este cel puțin egal cu 4.000 lei proporțional cu timpul de lucru.

În ipoteza în care, un salariat înregistrează două contracte de muncă la același angajator, facilitatea se poate acorda pentru ambele venituri dacă salariul brut de încadrare pentru o normă întreagă este de cel puțin 4.000 lei sau dacă venitul este proporțional cu această sumă în cazul contractelor cu termen redus.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here