Prin Decizia nr. 600/2020, CCR a constatat că Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori este neconstituțională, în ansamblul său.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori a fost adoptată pe 30 martie 2020.

În expunerea de motive se precizează că, având în vedere Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 zile, se impune luarea unor măsuri de limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socioeconomice, deoarece, în circumstanțele excepționale create de virusul SARS-CoV2, persoanele fizice și întreprinderile mici și mijlocii se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate.

Depusă la Parlament pentru legiferare, în Senat forma adoptată vizează doar categoria debitorilor afectați de efectele stării de urgență decretate în contextul epidemiei cu SARS-CoV-2, în timp ce forma adoptată de Camera Deputaților cuprinde o nouă categorie de beneficiari ai măsurilor propuse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020, respectiv debitorii afectați de secetă.

Această deosebire de conținut juridic a fost apreciată, de autorii obiecţiei de neconstituţionalitate, ca o deviere de la scopul actului normativ aprobat, așa cum este conturat în instrumentul de motivare și prezentare.

În cazul actului normativ criticat, includerea categoriei debitorilor afectați de secetă alături de debitorii afectați de efectele stării de urgență decretate în contextul epidemiei cu SARS-CoV-2 nu se corelează cu scopul actului normativ, întrucât nu rezultă vreo legătură a primei categorii cu contextul social și economic ce a impus reglementarea.

Obiecţia de neconstituţionalitate s-a referit şi la chestiuni tehnice de aplicare a sprijinului propus pentru debitorii afectaţi de secetă, inclusiv necorelarea cu alte acte normative în vigoare.

Curtea a constatat deosebiri majore, substanțiale, de conținut juridic între forma adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată, și cea adoptată de Camera Deputaților în calitate de Cameră decizională.

Curtea a reținut că a fost încălcat principiul bicameralismului. Astfel, chiar dacă, prin raportare la forma adoptată de Senat, nu există o configurație semnificativ diferită între formele adoptate de cele două Camere ale Parlamentului.

Totuși legea criticată conține un număr de soluții normative care, sub aspectul fondului reglementării, se îndepărtează considerabil de conceptele asupra cărora Senatul s-a pronunțat și de soluția legislativă urmărită de Senat, în condițiile în care acesta nu s-a putut pronunța asupra modificărilor introduse în cadrul Camerei decizionale, respectiv Camera Deputaților.

Având în vedere concluzia mai sus enunțată și în acord cu jurisprudența sa în materie, Curtea nu a mai analizat celelalte aspecte de neconstituționalitate invocate, întrucât viciul de neconstituționalitate afectează legea în ansamblul său.

Pronunțată în ședința din data de 15 iulie 2020, Decizia nr. 600/2020 a Curţii Constituţionale a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 12 octombrie 2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here