Sponsorizarea şi mecenatul se realizează în baza Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. Atât prin Legea nr. 32/1994, cât şi prin Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal se prevede că persoanele fizice sau juridice române, care efectuează acte de sponsorizări şi/sau de mecenat, beneficiază de însemnate facilităţi fiscale. Iar aceste facilităţi fiscale au suferit modificări importante şi frecvente, prin ambele acte normative menţionate.

Prin acest material ne propunem să prezentăm facilităţi fiscale acordate prin Noul Cod fiscal pentru actele de sponsorizări şi/sau de mecenat. Faţă de Codul fiscal din 2003, prin Noul Cod fiscal, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016, s-au adus schimbări importante regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea şi/sau cu mecenatul, după cum rezultă şi din prevederile legale, exprimate comparativ, in tabelul nr. 1 de mai jos:

Situaţia comparativă dintre Vechiul Cod fiscal şi Noul Cod fiscal, în acordarea facilităţilor fiscale acordate pentru acte de sponsorizări şi/sau de mecenat

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:

Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Art. 31 – Credit fiscal

(4) Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi /sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea si legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt in limita a 3 ‰ din cifra de afaceri;

b) nu depăşesc mai mult de 20%, din impozitul pe profit datorat.

(5) In limitele respective se încadrează si: cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul construcţiei de localuri, dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei si de documente specifice, finanţării programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialişti, burse de specializare, participarea la congrese internaţionale.”

„Art. 25. Cheltuieli

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

[…] i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;

2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat. […].

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit”.

În baza art. 25 alin. (4) din Codul fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2016, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  • valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
  • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit”.

Deci, pentru acordarea facilităţii fiscale, se calculează, obligatoriu atât 0,5% la cifra de afaceri, cât 20% din impozitul pe profit datorat, după care se compară aceste sume, facilitatea fiscală fiind la nivelul valorii minime dintre acestea.

În cazul în care, într-un an, într-o unitate impozitul pe profit este 0, sau unitatea se înregistrează cu pierdere, unitatea respectivă nu beneficiază, în nici o condiţie şi sub nici o formă, de scăderea din impozitul pe profit datorat a sumelor acordate sub formă de sponsorizări şi/sau acte de mecenat.

Sumele cu sponsorizarea care nu sunt scăzute din impozitul pe profit într-un an, potrivit prevederilor art. 25 alin. (4) din Codul fiscal, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Prin Codul fiscal nu se mai limitează efectuarea de cheltuieli cu sponsorizare şi / sau cu actele de mecenat.

Cheltuieli cu sponsorizare şi / sau cu actele de mecenat se pot efectua în sumă nelimitată, indiferent de rezultatul fiscal, lunar / cumulat de la începutul anului, numai că facilităţile fiscale acordate pentru acestea sunt limitate.

În baza art. 21 alin. 4 din vechiul Cod fiscal, şi a art. 25 alin. (4) din noul Cod fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2004 cheltuielile cu sponsorizare şi /sau cu actele de mecenat nu mai sunt deductibile la calculul profitului impozabil, în nici o condiţie şi sub nici o formă.

Efectiv noţiunea de cheltuieli deductibile cu sponsorizare şi / sau cu actele de mecenat a dispărut prin aplicarea celor două Coduri fiscale şi aceasta ca urmare că facilitatea fiscală se acordă o singură dată, numai prin scăderea 20% din impozitul pe profit datorat, nu şi a doua oară, prin admiterea ca cheltuieli deductibile (a cheltuielilor cu sponsorizare şi / sau cu actele de mecenat).

Codul fiscal stabileşte numai condiţiile în care se acordă facilităţile fiscale sub forma scăderii din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor cu sponsorizare şi / sau cu actele de mecenat care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  • valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
  • valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.[…].

Pentru o mai bună edificare asupra problemei în discuţie, în cele ce urmează se prezintă mai multe exemple care exprimă cazurile cele mai frecvente care au loc în activitatea practică.

Exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea

Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei.

Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeaşi lună efectuându-se şi plata sumei de 15.000 lei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2016, contribuabilul prezintă următoarele date financiare

1. Venituri din vânzarea mărfurilor (V.mf.)  =   1.000.000 lei.

2. Venituri din prestări de servicii (Ps.)  =  2.000 lei.

                                          —————–

3. Total cifră de afaceri (∑C.a.) = total venituri impozabile (∑V.iz.) în acest caz = V.mf. + Ps. = 1.000.000 + 2.000 =1.002.000 lei.

4. Cheltuieli privind mărfurile (C.mf.) =    750.000 lei.

5. Cheltuieli cu personalul (C.ps.) = 20.000 lei.

6. Alte cheltuieli de exploatare (A.ch.) = 90.000 lei, din care:

6.1. Cheltuieli cu sponsorizarea (C.sz.) = 15.000 lei.

                                          ——————

7. Total cheltuieli deductibile (∑ch.d.) = C.mf. + C.ps. + A.ch. =750.000 + 20.000 +90.000 = 860.000 lei 

Calculul profitului impozabil pentru anul 2016:

8. Profitul impozabil (Pf.iz.) = total venituri impozabile (∑V.iz.) – total cheltuieli deductibile (∑ch.d.) + Cheltuieli cu sponsorizarea (C.sz.), care sunt nedeductibile = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.

Cei 15.000 de lei cheltuielii cu sponsorizarea s-au adăugat la calculul profitului impozabil ca urmare a faptului că, aşa după cum am mai arătat, prin art. 25, alin.(4), lit. i) din Codul fiscal se dispune clar, precis şi la modul imperativ că cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, acordate potrivit legii, nu sunt admise ca cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil.

9. Impozitul pe profit înainte de scăderea cheltuielii cu sponsorizarea = profitul impozabil (Pf.iz.) x cota de impozit pe profit (de 16%) =157.000 x 16% = 25.120 de lei.

10. Avându-se în vedere condiţiile de scădere prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal, cheltuielile cu sponsorizarea admise să se scadă din impozitul pe profit datorat sunt la nivelul valorii minime dintre 0,5% la cifra de afaceri şi 20% din impozitul pe profit datorat.

În acest caz, vom avea:

10.1. Valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri = 0,5% x 1.002.000 lei =5.010 lei.

10.2. Valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat = 20% x 25.120 de lei = 5.024 de lei.

10.3. Valoarea minimă dintre (a) 0,5% la cifra de afaceri, şi (b) 20% din impozitul pe profit datorat, adică dintre 5.010 lei şi 2.024 de lei, este 5.010 lei.

11. Suma maximă, de cheltuieli cu sponsorizarea, admisă de scăzut din impozitul pe profit = 5.010 lei.

12. Impozitul pe profit după scăderea cheltuielii cu sponsorizarea, datorat pentru anul 2016 = 25.120 – 5.010 = 20.110 lei.

Deci, contribuabil plătitor de impozit pe profit, din acest exemplu:

  • a efectuat o sponsorizare = 15.000 lei;
  • suma maximă, de cheltuieli cu sponsorizarea, admisă de scăzut din impozitul pe profit = 5.010 lei;
  • suma care nu s-a admis la scădere din impozitul pe profit = 15.000 – 5.010 = 9.990 de lei.

În baza art. 25 alin. (4) din Codul fiscal, suma care nu s-a admis la scădere din impozitul pe profit, de 9.990 de lei în acest exemplu, se reportează în următorii 7 ani consecutivi spre a fă recuperată ca deductibilă, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here