Tribunalul Ialomița a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) și (2) din Legea nr. 448/2006. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de apelantul-reclamant, în cadrul soluționării acțiunii având ca obiect anularea procesului-verbal de contravenție prin care a fost sancționat pentru neplata taxei de peaj pentru o autoutilitară, taxă reglementată de Ordonanța Guvernului nr. 15/2002. 

Textul din Legea nr. 448/2006 criticat are următorul conținut:

Art. 28 –

„(1) Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite potrivit prevederilor alin. (1).”

Reluăm, din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002, definiţia termenilor care interesează aici:

– tariful de utilizare – o anumită sumă a cărei plată conferă unui vehicul dreptul de a utiliza, pe parcursul unei perioade date, rețeaua de drumuri naționale din România, concesionată Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A.; rovinieta reprezintă înregistrarea în format electronic a tarifului de utilizare;

– tariful de trecere – o anumită sumă care se plătește pentru un vehicul în funcție de distanța parcursă pe un sector de drum, pod, tunel sau trecătoare de munte, care face parte din rețeaua de drumuri naționale din România, și de tipul vehiculului; peajul constituie înregistrarea în format electronic a tarifului de trecere.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia a susținut, în esenţă, critici pe care le sintetizăm mai jos.

– Textul de lege este lipsit de precizie, claritate, accesibilitate și previzibilitate. Deși titlul legii se referă la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, acest caracter unitar este încălcat prin excepțiile prevăzute la art. 28 din Legea nr. 448/2006, în sensul că scutirea de la plata rovinietei și a peajului nu decurge din situația persoanei cu handicap, ci din deținerea unui anumit obiect, autoturismul.

– Prin modificările aduse la lege, se prevede că se acordă scutiri condiționate într-un mod neclar, în sensul că beneficiază de scutire doar persoanele cu handicap deținătoare de autoturisme, precum și că scutirea se aplică pentru un singur autoturism.

– Prevederea de lege criticată lasă deschisă posibilitatea unei puteri publice (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) de a interpreta, modifica sau completa beneficiile scutirii pentru condițiile impuse. O astfel de reglementare împiedică persoanele vizate să prevadă, într-un mod rezonabil, consecințele aplicării Legii nr. 193/2015, prin care au fost modificate prevederile art. 28 din Legea nr. 448/2006. Așadar, dispozițiile de lege criticate discriminează, în condițiile în care s-ar aplica doar pentru un singur tip de autovehicul, și anume autoturism, și doar pentru rovinietă, iar nu și pentru peaj. Or, beneficiul scutirii de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, respectiv rovinieta și peajul, ar trebui acordat persoanelor cu handicap, fără condițiile prevăzute de textul de lege criticat, „dreptul fiind al persoanelor cu handicap, iar nu al unor mașini”. Cu alte cuvinte, facilitățile fiscale au fost acordate tocmai în considerarea calității de persoană cu handicap grav sau accentuat, iar nu în funcție de mașină, astfel încât de aceste facilități fiscale ar trebui să beneficieze toate persoanele aflate în această situație.

Critica de neconstituţionalitate a fost declarată inadmisibilă

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că s-a mai pronunțat asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006, criticate din perspective identice de același autor ca și în cauza de față, prin Decizia nr. 115/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din acelaşi an, respingând-o ca inadmisibilă.

Prin decizia citată, Curtea a reținut că autorul excepției nu pune în discuție probleme de constituționalitate a prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006. Autorul și-ar fi dorit ca instanța judecătorească să le interpreteze în sensul că se aplică beneficiarilor, indiferent de numărul și/sau de calitatea autovehiculelor deținute, sau, alternativ, legiuitorul să nu fi introdus, în anul 2015, prevederea potrivit căreia scutirea de la plata tarifului de utilizare se aplică pentru un singur autoturism deținut de oricare dintre persoanele îndreptățite. În oricare dintre cele două situații însă, critica autorului excepției se situează în afara limitelor înăuntrul cărora Curtea Constituțională își poate exercita atribuțiile, CCR fiind în drept să se pronunţe numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului

De altfel, Curtea a reținut că prevederile care fac obiectul controlului de constituționalitate au mai fost supuse, în trecut, unor critici care ridicau, de asemenea, probleme situate în competența puterii legislative sau a celei judecătorești, fapt pentru care CCR a respins ca inadmisibile excepțiile de neconstituționalitate astfel invocate.

Pronunțată în ședința din data de 10 octombrie 2019, Decizia nr. 617/2019 a CCR a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 46 din 23 ianuarie 2020 unde puteţi consulta textul integral al considerentelor Curţii.

Ai nevoie de Legea nr. 448/2006 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here