Astăzi vă prezentăm procedura echivalării vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor (în domeniul financiar-contabil) pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor (obţinut în domeniul “contabilitate”).

1. Cadrul legal privind auditarea situaţiilor financiare.

În fiecare an, entităţile elaborează situaţii financiare. Situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare anuale consolidate se auditează, conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările uletrioare.

Activitatea privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile este reglementată prin OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Facilităţi pentru persoanele care au un titlu ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate”.

Pentru a dobândi calitatea de auditor, trebuie îndeplinite cerinţele stabilite de OUG nr. 90/2008. Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a decis acordarea unor facilităţi pentru persoanele care au un titlu ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate”.

Astfel, CAFR a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15/02/2013, Hotărârea nr. 5/2013 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea vechimii în domeniul financiar-contabil şi a testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate”. Conform Hotărârii nr. 5/2013, CAFR poate acorda persoanelor care deţin un titlu ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate”, excepţii de la:

  • Vechimea de patru ani în domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Testul de acces la stagiu, conform art. 9 alin. (3) din OUG nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

p1
Sursa foto: Lege5 Online

3. Echivalarea vechimii se realizează în baza actelor depuse la dosar.

Persoanelor care deţin titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate” li se echivalează vechimea în specialitatea financiar-contabilă în baza prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere că pe toată durata activităţii studentul-doctorand beneficiază de recunoaşterea vechimii în muncă, de la înscriere şi până la susţinerea publică a tezei de doctorat. În baza actelor justificative depuse la dosar se realizează echivalarea vechimii.

4. Dosarul pentru persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate” şi care solicită exceptarea de la testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar, ca urmare a deţinerii titlului de doctor în domeniul “contabilitate”.

Persoanele care deţin titlul ştiinţific de doctor obţinut în domeniul “contabilitate” şi care solicită exceptarea de la testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar, ca urmare a deţinerii titlului de doctor în domeniul “contabilitate”, vor depune la sediul Camerei un dosar care va cuprinde următoarele documente:

  • cerere de exceptare de la testul de acces la stagiu;
  • copie de pe actul de identitate;
  • copie legalizată a diplomei de doctor, acreditată IOSUD, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, sau adeverinţă în original, în cazul în care diploma nu a fost eliberată;
  • certificat de cazier judiciar în perioada de valabilitate;
  • dovada achitării taxei pentru echivalarea testului de acces la stagiu.
5. Aprobarea sau respingerea dosarului.

Conform art. 5 din Anexa la Hotărârea nr. 5/2013, dosarul va fi analizat de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari, iar acesta va înainta o propunere de aprobare sau respingere către Biroul permanent al CAFR, care va emite decizia finală.

Rezultatul va fi publicat pe site-ul CAFR, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, de către Departamentul de admitere, pregătire continuă şi stagiari. Termenul de contestaţie referitor la respingerea cererii este de maximum 10 zile de la comunicare, cu termen de soluţionare de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii contestaţiei.

p2
Sursa foto: Lege5.ro

În cazul respingerii solicitării de exceptare, CAFR va restitui solicitantului 75% din taxa de echivalare a testului de acces la stagiu, conform art. 6 al Anexei din Hotărârea nr. 5/2013.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here