Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2022 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de bănci şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori este în vigoare de la 29 iunie 2022.

Aceasta prevede că obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni.

Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligaţiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă facilităţile de credit revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, al descoperitului de cont şi al liniilor de credit acordate debitorilor persoane fizice şi debitorilor persoane juridice.

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor, precum şi în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casă” poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor, aceştia procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Facilitatea poate fi acordată doar pentru creditele care nu au înregistrat restanţe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligaţiei de plată şi nu înregistrează restanţe nici la data solicitării de suspendare a obligaţiilor de plată.

Măsura prevăzută se acordă exclusiv debitorilor care au fost afectaţi financiar de situaţia gravă generată de criza actuală determinată direct sau indirect de criza energetică şi de războiul dintre Rusia şi Ucraina, pe baza criteriilor stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aşa cum rezultă din evaluările efectuate de creditori cu privire la îndeplinirea cerinţelor din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, pe hârtie sau prin mijloace electronice de comunicare, la datele de contact stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă conform art. 7.

Solicitarea trebuie însoţită de declaraţiile pe propria răspundere şi de acordul codebitorilor, garanţilor şi fideiusorilor, după caz. În cazul creditelor acordate cu garanţii guvernamentale, acordul statului este implicit.

Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 9 luni.

Creditorul analizează solicitarea şi o aprobă în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării. Pentru solicitările aprobate, prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data aprobării.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here