Un proiect legislativ inițiat la Senat prevede mai multe facilități fiscale pentru două domenii considerate a fi vitale pentru relansarea economiei pentru perioada post-criză economică din cauza pandemiei de coronavirus.

Astfel, până la sfârșitul acestui an, transportatorii de marfă vor fi scutiți de plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale, respectiv de trecere a podurilor.

Lege pentru acordarea unor facilități în domeniile transportului de mărfuri și construcțiilor

Cap. I – Măsuri privind transportul de mărfuri

Art. 1 – Se scutesc temporar de la plata tarifului de utilizare și a tarifului de trecere prevăzute de OG nr. 15/2002, vehiculele de transport marfă și vehiculele mixte definite la art. 1 alin. 1 lit. a), transporturile de marfă de orice categorie, cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone.

Scutirea se va aplica în cel mult 10 zile de la data publicării noului act normativ în Monitorul Oficial, iar pentru transportatorii care au achitat în avans tariful pentru anul 2020, măsura de scutire se va aplica începând cu 1 ianuarie 2021.

Art. 4 – Prin derogare de la prevederile art. 1 alin 7, tariful de trecere neutilizat până la data intrării în vigoare a prezentei legi rămâne valabil până la următoarea trecere pentru care se datorează tariful.

În domeniul construcțiilor, proiectul de lege prevede asigurarea finanțărilor necesare lucrărilor de investiții, astfel încât toate facturile constructorilor să fie achitate rapid, pentru a asigura fluxul numerar continuării lucrărilor.

Cap. II – Măsuri privind investițiile

Art. 1 – Prin derogare de la prevederile art. 3 din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, pe perioada de la data instituirii stării de urgență pe teritoriul României până la data de 31 decembrie 2020 se înființează mecanismul de decontare a facturilor aferente lucrărilor de investiții aflate în derulare, indiferent de modul de finanțare a lucrărilor, credite rambursabile sau finanțare din fonduri nerambursabile, prin Trezoreria Statului.

Instituțiile publice care au astfel de contracte pot solicita împrumuturi de la Ministerul de Finanțe, pentru achitarea facturilor la termen. Pentru astfel de împrumuturi, nu se vor percepe dobânzi, comisioane sau alte taxe. Trezoreria Statului va asigura decontarea tuturor facturilor, care trebuie să fie acceptate la plată de către beneficiar/finanțator,  în cel mult 15 zile de la data prezentăprii acestora.

După dezbaterile din Senat, proiectul de lege va fi trimis Camerei Deputaților, pentru votul final.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here