Sunt administratorul unui SRL. Firma deţine o construcţie imobiliară situată pe litoralul Mării Negre. Există vreo prevedere legală prin care firma nu plăteşte impozit pe teren, dat fiind faptul că se situează pe litoralul Mării Negre? Ion Iacobescu, Constanta

În baza art. 285 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, „Impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru acele imobile situate pe litoralul Mării Negre deţinute de persoane juridice şi care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic..”. (Baza legală: punctul 88 din OG nr. 30/2011 începând cu 01.01.2012).

În litera interpretativă a Legii nr. 571/2003, prin servicii turistice, în contextul art. 285 alin. (2) din Codul fiscal, se înţelege:

numai combinaţia oricărora dintre activităţile:

  • 5510 – Hoteluri,
  • 552 – Campinguri şi alte facilităţi pentru cazare de scurtă durată,
  • 5522 – Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote şi
  • 5523 – Alte mijloace de cazare,

pe de o parte, şi oricare dintre activităţile:

  • 5530 – Restaurante,
  • 5540 – Baruri,
  • 5551 – Cantine,
  • 5552 – Alte unităţi de preparare a hranei,

pe de altă parte,

astfel cum sunt prevăzute de Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

De reţinut! Scutirea se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune o cerere în acest sens şi numai pentru clădirile realizate cu respectarea autorizaţiei de construire.

 Temeiul legal

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here