19 Ianuarie, 2020

Facilitați fiscale, amnistie fiscala

Actul normativ analizat astăzi se adresează contribuabililor persoane juridice, persoane fizice, entități fără personalitate juridică ce înregistrează datorii restante la bugetul de stat la data de 31 decembrie 2018. 

OG nr. 6 din 31 Iulie 2019Ordonanță privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 0648 din 05 august 2019

Acesta instituie facilități fiscale pentru acești contribuabili în sensul anulării datoriilor accesorii (dobânzi și penalități de întârziere) sau, după caz, restructurarea debitului principal prin anularea obligației de plată.

Sunt instituite proceduri în funcție de valoarea datoriei bugetare existente la data de 31 decembrie 2018, astfel:

 • Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mici de 1.000.000 lei, este aprobată anularea doar a obligațiilor fiscale accesorii;
 • Pentru debitori la bugetul de stat cu sume mai mari de 1.000.000 lei, este aprobată procedura anulării creanțelor accesorii, dar și anularea unei părți din debitul principal, cu respectarea unor condiții de restructurare a activității.

a) Anularea obligațiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, când suma datoriei este mai mică de 1.000.000 lei.

Debitorii bugetari din această categorie pot beneficia de anularea obligațiilor fiscale accesorii (dobânzi, penalități și orice alte penalități), dacă achită debitul principal până cel târziu în data de 15 decembrie 2019.

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie îndeplinite cumulativ și următoarele obligații:

 • Au achitat toate debitele principale și eventualele obligații fiscale accesorii aferente anului 2019 (cel puțin până la data depunerii cererii de acordare a facilităților prevăzute de actul normativ);
 • Au toate declarațiile fiscale depuse;
 • Depune cererea de anulare a accesoriilor până cel târziu în 15 decembrie 2019.

Notă: beneficiază de procedura acestei facilități fiscale și eventualele sume stabilite în urma unor inspecții, constatate prin decizii de impunere, după data de 01 ianuarie 2019, dacă acestea se referă la o perioadă anterioară datei de 31 decembrie 2018.

Este permisă procedura depunerii declarațiilor rectificative, inclusiv în situația existenței unei inspecții, cu condiția ca aceste declarații rectificative să se depună în maxim 10 zile după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

Nu sunt considerate obligații restante, obligațiile bugetare datorate la data de 31 decembrie 2018 pentru care s-au acordat înlesniri la plată.

Nu sunt considerate obligații restante nici acele obligații bugetare constatate prin acte administrative fiscale ce stabilesc datorii bugetare cu scadență la 31 decembrie 2018, dar aceste acte administrative sunt suspendate la executare.

Persoanele interesate de aplicarea facilității din prezenta ordonanță pot renunța la suspendarea efectului actului administrativ fiscal, pentru a beneficia de facilitate.

Din punct de vedere procedural, realizarea procedurii începe prin depunerea de către contribuabil a unei notificări la organul fiscal competent, în scopul aplicării ordonanței.

După primirea notificării, organul fiscal verifică depunerea tuturor declarațiilor fiscale din vectorul fiscal, efectuează stingeri/compensări și orice alte activități necesare pentru stabilirea situației fiscale exacte.

În cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea notificării, organul fiscal competent eliberează din oficiu certificatul de atestare fiscală în care sunt consemnate obligațiile bugetare și îl comunică debitorului.

Organul fiscal are obligația de a clarifica cu debitorul eventualele neconcordanțe privind obligațiile bugetare pentru care se solicită facilitățile fiscale.

Prin depunerea notificării conform prezentei ordonanțe, se realizează următoarele proceduri:

 • Dobânzile, penalitățile și alte accesorii se amână la plată în vederea anulării;
 • Procedura executării silite dacă a început se suspendă, iar dacă urma să fie aplicată nu se mai aplică;
 • Obligațiile fiscale accesorii amânate la plată se sting prin depunerea unei cereri de anulare, ce poate fi depusă cel mai târziu până în data de 15 decembrie 2019 inclusiv.

De reținut: există o procedură aplicabilă și pentru debitorii care beneficiază de eșalonare la plată sau pentru debitele aflate în procedura contestației administrative.

b) Anularea obligațiilor fiscale accesorii pentru debitori bugetari cu datorii restante la buget la data de 31 decembrie 2018, când suma datoriei este mai mare de 1.000.000 lei.

Scopul anunțat de prezenta ordonanță pentru debitorii încadrați în această categorie este evitarea procedurii insolvenței, iar elementul principal este aprobarea unei restructurări (anulări) atât a debitului principal, cât și a obligațiilor fiscale accesorii.

Debitorul cu datorii bugetare mai mari de 1.000.000 lei trebuie să notifice organul fiscal competent până cel târziu în data de 30 septembrie 2019, termen aflat sub sancțiunea decăderii.

Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să nu îndeplinească condiţiile pentru a beneficia de eşalonarea la plată;
 • să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent;
 • să nu se afle în procedura insolvenţei;
 • să nu fi fost dizolvat;
 • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale;
 • să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

Pentru a beneficia de restructurarea datoriei, trebuie însă achitat și o parte din debit, în baza planului de reorganizare.

Ordonanța stabilește că poate fi anulat la plată până la 50% din debitul principal, iar debitul ce trebuie plătit până la data depunerii cererii de anulare a datoriilor bugetare este stabilit în funcție de suma anulată la plată, astfel:

 • Un procent de 5% din debitul principal, dacă se solicită anularea de până la 30% a obligației bugetare;
 • Un procent de 10% din debitul principal, dacă se solicită anularea obligației bugetare între 30% și 40% din total;
 • Un procent de 15% din debitul principal, dacă se solicită anularea obligației bugetare între 40% și 50% din total.
Restul datoriei bugetare poate fi eșalonată la plată într-o perioadă de maxim 7 ani.

Ai nevoie de OG nr. 6/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Hamed
  august 26 2019

  Daca beneficiaza si persoane fizice ?

 • Răspunde
  Mariana
  septembrie 1 2019

  Am PFA ( practician in insolventa ). Pe PFA nu am bunuri mobile sau imobile. In schimb am bunuri imobile pe persoana fizica. Mi se aplica prevedrile ordonantei?

Scrie un comentariu