Întrebare. Bună ziua. Am o neclaritate. Facilitatea fiscală referitoare la sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaților se aplică și în cazul microîntreprinderii? Sau se aplică numai în cazul societăților plătitoare de impozit pe profit? Este necesar ca angajatorul să plătească direct grădinița sau cheltuielile pot fi decontate angajatului? Ce documente justificative pot fi utilizate? Mulțumesc. (Victor V., Arad)

Opinie.

 • Conform art. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,,Impozitele şi taxele reglementate de prezentul cod se bazează pe următoarele principii:
 • a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând prin nivelul impunerii condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin;
 • b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
 • c) justeţea impunerii sau echitatea fiscală asigură ca sarcina fiscală a fiecărui contribuabil să fie stabilită pe baza puterii contributive, respectiv în funcţie de mărimea veniturilor sau a proprietăţilor acestuia;
 • d) eficienţa impunerii asigură niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exerciţiu bugetar la altul prin menţinerea randamentului impozitelor, taxelor şi contribuţiilor în toate fazele ciclului economic, atât în perioadele de avânt economic, cât şi în cele de criză;
 • e) predictibilitatea impunerii asigură stabilitatea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor obligatorii, pentru o perioadă de timp de cel puţin un an, în care nu pot interveni modificări în sensul majorării sau introducerii de noi impozite, taxe şi contribuţii obligatorii.,,
 1. În Monitorul Oficial, Partea I nr. 1041 din 06 noiembrie 2020, a fost publicată Legea nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Legea 239/2020 intră în vigoare de la 09 noiembrie 2020 și are ca obiect de reglementarea tratamentul fiscal al sumelor plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor. Scopul legii este ,,refacerea sistemului de grădinițe,,
 2. Potrivit motivării formulată de inițiatorii legii, actul normativ ,,vine în ajutorul persoanelor juridice care înființează creșe și/sau grădinițe pentru copiii angajaților proprii sau plătesc pentru plasarea copiilor angajaților în creșe și/sau grădinițe (privat sau de stat) să beneficieze de credit fiscal prin deducerea sumelor plătite din sumele de plată la bugetul de stat (impozit pe profit, impozit pe salarii, TVA, accize) în luna sau trimestru în care acestea sunt cheltuite, în limita unui plafon rezonabil (1500 lei/lună).,,
 3. Educația timpurie este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară. Educația timpurie este o componentă a sistemului naţional de învăţământ preuniversitar și este formată din nivelul antepreşcolar (0 – 3 ani) şi învăţământul preşcolar (3 – 6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.
 4. Potrivit art. 25 alin. (4) lit.i2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,, TITLUL II Impozitul pe profit, CAPITOLUL II Calculul rezultatului fiscal, Art. 25. – Cheltuieli

(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:  contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie conform lit. i1), dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate.,,

 1. Potrivit art. 76 alin. (4) lit.x) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ,, TITLUL IV Impozitul pe venit, CAPITOLUL III Venituri din salarii şi asimilate salariilor, Art. 76. – Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor 

(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit: 

x) sumele plătite de angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor;,, 

 1.  Sub aspectul contribuabililor care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie, Legea nr. 239/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal nu dispune nici o modificare sau completare dispozițiilor reglementate de TITLUL III Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
 1. În lumina celor arătate mai sus, în raport de textele legale incidente care sunt relevante și concludente, rezultă următoarele:

– Tratamentul cheltuielilor cu educația timpurie, așa cum a fost introdus prin Legea nr. 239/2020, are aplicabilitatea pentru plătitorii de impozit de profit.

– Pentru plătitorii de impozit pe profit, se înțelege că valoarea cheltuielilor cu educația timpurie este nedeductibilă la calcul impozitului pe profit, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. Sumele se deduc în ordine expres menționată de legiuitor. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din TVA datorată sau din accizele datorate.

– Pentru plătitorii de impozit pe profit, legea nu face vreo referire la  documentele justificative în temeiul cărora se acordă creditul fiscal.

– Pentru plătitorii de impozit pe profit, legea nu menționează dacă este necesar ca angajatorul să plătească direct grădinița sau, după caz, cheltuielile pot fi decontate angajatului.

Temei legal:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

1 COMENTARIU

 1. Am si eu o intrebare legata de aceasta facilitate fiscala: se poate aplica doar pentru cresterile salariale din viitor sau se aplica si pentru salariul existent, bineinteles in limitele stabilite de actul normativ (max 1500 lei; sa nu depaseasca 33% din brut; respectiv sa nu se depaseasca 5% din fondul de salarii al companiei), cu prezentarea documentelor justificative (factura gradinita privata)?

  De exemplu, daca salariul mi-a fost marit in decembrie 2023, e clar ca angajatorul nu imi va mai acorda o marire salariala in perioada imediat urmatoare pentru a beneficia de facilitatea fiscala.

  Multumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here