Comisia Europeană a prezentat, pe 27 martie, un pachet de iniţiative care au drept obiectiv ca sistemele de înregistrare a mărcilor din întreaga Uniune Europeană să devină mai ieftine, mai rapide, mai fiabile şi mai previzibile.
Reforma propusă ar urma să aducă îmbunătăţiri condiţiilor care permit întreprinderilor să inoveze şi să beneficieze de o protecţie mai eficace prin marcă împotriva contrafacerilor, inclusiv a mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit pe teritoriul UE.
În ceea ce priveşte taxele, Comisia propune principiul „o taxă pe categorie” („one-class-per-fee”), care se va aplica atât în cazul cererilor de mărci comunitare, cât şi în cazul cererilor de mărci naţionale. Acest principiu va permite oricăror întreprinderi –în special IMM-urilor– să solicite protecţia conferită de marcă în funcţie de nevoile lor reale, costul acestui demers acoperind doar necesităţile individuale respective. În cadrul sistemului actual, taxa pentru înregistrarea unei mărci permite înregistrarea a până la trei categorii de produse. În cadrul sistemului revizuit, o marcă poate fi înregistrată doar pentru o singură categorie de produse. Astfel, la nivelul UE, întreprinderile vor plăti mult mai puţin atunci când vor dori să obţină protecţie doar pentru o categorie de produse.
Mărcile au fost primul succes obţinut de UE în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală. Armonizarea legislaţiilor statelor membre în 1989 şi crearea mărcii comunitare în 1994 au pregătit terenul pentru alte instrumente care asigură protecţia proprietăţii intelectuale, cum ar fi protecţia desenelor şi a modelelor industriale şi brevetul unitar. Comisarul pentru piaţa internă şi servicii, Michel Barnier, aprecia în acest context că sistemul comunitar privitor la mărci a trecut testul timpului, iar o reformare majoră nu este necesară, în condiţiile în care bazele sistemului rămân perfect valabile. Obiectivul asumat îl constituie o modernizare punctuală, în urma căreia protecţia conferită de marcă să fie mai uşor de obţinut, mai ieftină şi mai eficace.
În scopul de a impulsiona inovarea şi creşterea prin măsuri menite să faciliteze accesul întreprinderilor la sistemele de mărci din Europa şi să asigure că sistemele respective sunt mai eficiente pentru întreprinderi, propunerea de revizuire ar urma:
– să raţionalizeze şi să armonizeze procedurile de înregistrare, inclusiv la nivelul statelor membre, punctul de referinţă fiind sistemul mărcii comunitare;
– să modernizeze dispoziţiile existente şi să asigure o mai mare securitate juridică prin modificarea dispoziţiilor caduce, prin eliminarea ambiguităţilor, prin clarificarea domeniului de aplicare al drepturilor de marcă şi a limitărilor acestor drepturi, precum şi prin încorporarea jurisprudenţei cuprinzătoare a Curţii de Justiţie;
– să îmbunătăţească mijloacele de combatere a mărfurilor contrafăcute aflate în tranzit pe teritoriul UE;
– să faciliteze cooperarea dintre oficiile statelor membre şi agenţia UE din domeniul mărcilor –Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (OAPI)- în scopul de a promova convergenţa practicilor acestora şi dezvoltarea unor instrumente comune.
Pachetul propus conţine trei iniţiative:
– reformarea Directivei din 1989 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (în prezent, codificată ca Directiva 2008/95/CE);
– revizuirea Regulamentului din 1994 privind marca comunitară – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 şi
– revizuirea Regulamentului Comisiei din 1995 – Regulamentul (CE) nr. 2869/95 privind taxele care trebuie plătite către OAPI.
Reformarea directivei şi revizuirea Regulamentului privind marca comunitară sunt propuneri legislative care urmează să fie adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu în temeiul procedurii de codecizie. Propunerea de revizuire a Regulamentului privind taxele va urma o procedură diferită. Aceasta va fi adoptată de Comisie ca un act de punere în aplicare şi, prin urmare, este necesară o aprobare prealabilă din partea comisiei competente în ceea ce priveşte taxele OAPI. Prima reuniune a comisiei respective va avea loc până la vară, pentru ca versiunea revizuită a Regulamentului privind taxele să fie adoptată înainte de sfârşitul anului.
Pentru mai multe informaţii referitoare la mărci, intraţi aici.

***

Documentare
Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European şi a Consilului UE din 22/10/2008 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (Text cu relevanţă pentru SEE), publicată în JOCE nr. 229/2008, Nr. CELEX: 32008L0095

● Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului UE din 26/02/2009 privind marca comunitară (Text cu relevanţă pentru SEE), publicat în JOCE nr. 78/2009, Număr CELEX: 32009R0207
Regulamentul (CE) nr. 2869/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne (mărci, desene şi modele industriale), publicat în JOCE nr. 303/1995, Număr CELEX: 31995R2869

Legislaţia europeană la care se face referire în acest articol poate fi găsită pe Lege5.ro – noul soft legislativ de la Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here