Un contract de vânzare cumpărare se încheie la un notariat public care are datoria să verifice, printre alte documente şi extrasul de carte funciară emis de A.N.C.P.I. din care reiese cine sunt proprietarii şi dacă există sarcini (ipoteca, sultă, etc) la un moment dat.

Sistemul actual de management al cărţilor funciare – pe baza căruia se derulează circulaţia documentelor şi a informaţiilor oficiale între proprietari, administratori, cumparători, notari, judecători, executori, persoane fizice autorizate, oficiile de cadastru şi birourile de carte funciară teritoriale – conferă un plus de siguranţă tranzacţiilor imobiliare în conformitate cu legislaţia euopeană, asigurând inclusiv că nu se poate vinde un imobil simultan către mai mulţi cumpărători.

Cea mai sigură metoda de verificare a faptului că imobilul destinat achiziţiei nu se va vinde încă o dată sau că nu este deja ipotecat sau că sunt instituite asupra acestuia altfel de sarcini, este cererea de eliberare a unui Extras de Carte Funciară din partea Judecătoriei Sectorului sau biroului de carte funciară căruia îi este arondat imobilul respectiv.

La data semnării contractului de vânzare-cumpărare, proprietarul trebuie să prezinte un extras de carte funciară în formă autentică în care se evidenţiază situaţia la zi a imobilului respectiv (sarcini, ipoteci etc.).

Începând cu 1 octombrie 2011, când a intrat în vigoare noul Cod Civil, un extras de Carte Funciară de autentificare este valabil 10 zile lucrătoare (în loc de 5 zile cum era până la această dată), fiind urmat de o perioada de încă 5 zile lucrătoare în care Cartea Funciară, niciun notar neputând să ceară un alt extras de autentificare.

Această nouă prevedere este justificată de necesitatea ca o parte interesată să-şi poată exercita dreptul de a face notări în Cartea Funciară, ştiut fiind faptul că o cerere de extras de autentificare blochează Cartea Funciară pentru 10 zile.

Acest lucru înseamnă că dacă, din diverse motive nu este folosit primul extras, următorul se poate obţine după mai bine de o săptămână, cele 5 zile de pauză plus încă 2 zile pentru obţinerea următorului. Părţile care programează semnarea unui contract de vânzare- cumpărare trebuie să coordoneze foarte bine termenele de obţinere şi valabilitate ale documentelor necesare notarului.

Foarte important, în perioadele în care Cartea Funciara este blocată se pot obţine extrase de informare. Cartea Funciară este blocată numai pentru înscrieri şi notări, nu şi pentru informare. Extrasul de informare poate fi solicitat de orice persoană fizică sau juridică interesată să afle care este situaţia din Cartea Funciară a imobilului pentru care cere relaţii. Cererea se poate depune direct la OCPI sau printr-un birou notarial. Extrasul de informare nu poate fi utilizat pentru vânzare, ci numai pentru informare. A nu se confunda aceste extrase.

Extrasul de Carte Funciara certifică toate datele de identificare şi situaţia juridică actuală a imobilului, precum:

–  Descrierea imobilului

–  Numele şi prenumele proprietarilor

– Actele în baza cărora aceştia au dobândit proprietatea

– Sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdicţii de înstrăinare, privilegii etc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here