Un proprietar de pădure, aflat în situaţia de expropriere pentru cauză de utlitate publică, s-a adresat instanţei de judecată: comparând reglementările în materie, petentul a cerut analizarea la CCR a unor prevederi legale care, în interpretarea instanţei, îl privau de anumite drepturi de despăgubire.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate, CCR i-a dat dreptate, prin Decizia nr. 67/2017 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial nr. 581/2017.
 
Mai jos prezentăm reperele legale de interes în materie, astfel cum au fost reţinute de Curtea Constituţională în motivarea soluţiei pronunţate.
Codul silvic
Discutăm aici despre despăgubirile datorate proprietarilor de păduri, pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier, pentru:
  • realizarea obiectivelor de interes naţional, declarate de utilitate publică, conform art. 36 din Codul silvic;
  • realizarea sau extinderea anumitor categorii de lucrări şi obiective (exploatarea resurselor minerale, obiective turistice, surse şi reţele de apă, canalizare, energie, construcţii hidroenergetice şi celelalte prevăzute în art. 37 Codul silvic), doar cu condiţia compensării acestora, fără reducerea suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti.
Pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier, potrivit art. 41 din Codul silvic se datorează:
  • a) taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional;
  • b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier;
  • c) contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice;
  • d) contravaloarea obiectivelor dezafectate.
Pentru terenurile care se ocupă temporar din fondul forestier, cf. Art. 42 Cod silvic, se datorează proprietarului:
  • a) taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional;
  • b) chiria, care se achită proprietarului;
  • c) contravaloarea pierderii de creştere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilităţii tehnice;
  • d) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile respective.
OBSERVAŢIE. Textele menţionate sunt mai complete, precizând şi alte aspecte în cazul că pădurea este proprietate publică. De asemenea, există şi unele modificări de text, în prezent, faţă de forma Codului silvic din 2014, când a fost adusă în instanţă plângerea persoanei interesate, dar structura obligaţiilor expropriatorului este neschimbată.

Articolul continuă pe pagina următoare!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here