Guvernul a aprobat modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 printr-o Ordonanță de urgență, facilitând redeschiderea exploatărilor miniere neenergetice. Aceste modificări permit continuarea activităților miniere pentru societățile în insolvență și valorificarea golurilor miniere din saline în scopuri turistice sau medicale.

Prin noile reglementări, societățile aflate în procedură de insolvență pot continua activitatea minieră prin păstrarea licenței în cadrul unui program de reorganizare. De asemenea, se facilitează dezvoltarea și valorificarea golurilor miniere din saline pentru turism sau utilizări medicale.

Un obiectiv important al modificării Legii minelor nr. 85/2023 este reintroducerea în circuitul economic a resurselor secundare, ceea ce va contribui la creșterea securității și sustenabilității aprovizionării cu materii prime critice esențiale în sectoare industriale cheie pentru economia națională și europeană. Astfel, se promovează un model economic durabil și responsabil față de mediu, sprijinind economia circulară prin creșterea gradului de utilizare a resurselor de materii prime.

Îmbunătățirea reglementărilor în domeniul resurselor minerale neenergetice are un impact macroeconomic semnificativ. Aceste modificări eficientizează exploatarea resurselor, atrag investiții și cresc veniturile bugetare, facilitând redeschiderea minelor închise și reintegrarea forței de muncă locale în circuitul economic.

Măsurile introduse reduc cheltuielile statului pentru ecologizare și generează beneficii economice și sociale, inclusiv crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții. Prin redeschiderea minelor închise, statul român este parțial sau total descărcat de cheltuielile de ecologizare, care sunt transferate către agenții economici care vor efectua exploatarea. Acest transfer include și costurile de protecție a mediului, necesare pentru regenerarea socio-economică a comunităților și refacerea biodiversității.

Impactul economic al acestor măsuri este semnificativ, beneficiile directe incluzând taxe, impozite și contribuții aferente activităților de exploatare minieră, care contribuie semnificativ la bugetul de stat și la bugetele locale. Beneficiile indirecte sunt obținute prin reintegrarea forței de muncă la nivel local, regional și național.

În plus, preluarea de către operatorii economici a stațiilor de tratare a apei din perimetrele miniere închise, împreună cu licențele de concesiune sau de administrare, va genera o economie anuală de aproximativ 13 milioane de lei pentru bugetul de stat, reducând cheltuielile pentru operarea acestor stații de tratare a apelor.

Modificările aduse sunt necesare deoarece forma inițială a Legii minelor nu permitea reofertarea perimetrelor cu activitate încetată și nu reglementa utilizarea golurilor miniere sau a apelor din perimetrele miniere închise definitiv. În contextul economic actual, măsurile instituite prin această ordonanță se alătură eforturilor Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului de a crea cadrul legislativ necesar reluării activităților miniere și valorificării depozitelor istorice de deșeuri miniere.

Vezi aici Legea minelor nr. 85/2003

Vez aici alte articole despre exploatarile miniere

lege6.ro
lege6.ro

După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here