Problemă întâlnită în practică: Cum se procedează atunci când expertul contabil judiciar are neclarități în ceea ce privește formularea obiectivelor stabilite de instanța de judecată?

Punct de vedere al autorului:

1. Obiectivele asupra cărora expertul urmează a se pronunța în cadrul raportului de expertiză trebuie să fie formulate de instanță clar, concis, la obiect și fără a lăsa loc de interpretări. Instanța nu poate cere expertului contabil să se pronunțe asupra încadrărilor de natură juridică în ceea ce privește faptele supuse judecății.
 
2. Expertiza contabilă încuviințată trebuie efectuată și depusă la instanță la termenele stabilite prin actul de numire al expertului contabil. Expertul trebuie să asigure finalizarea și depunerea expertizei în termenul stabilit de instanță. Concret, expertul are obligația de a efectua raportul de expertiză corect și complet în integralitatea lui, cu respectarea cerințelor de fond și de formă, cu celeritate, fără a tergiversa soluționarea lucrărilor dispuse de instanță.
 
3. In cazul in care există neclarități în ceea ce privește formularea obiectivelor stabilite de instanța de judecată, expertul căruia instanța i-a încuviințat elaborarea raportului de expertiză trebuie să notifice în scris organul jurisdicțional asupra problemelor care necesită lămurire. Organul jurisdicțional va dispune în consecință la următorul termen de judecată.
 
Temei legal aplicabil expertizelor contabile
  • Standardul profesional nr. 35 emis de CECCAR – Experizele contabile
  • Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările și completările ulterioare
  • Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare
  • Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare
  • Codul etic naţional al profesioniştilor contabili din România, elaborat de IFAC
  • Decretul nr. 79/1971 privind expertiză contabilă şi expertiză tehnică (în vigoare de la 15.04.1971 până la 25.01.2000)

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here