29 Ianuarie, 2020

Există discriminare față de persoanele pensionate ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010?

De dată relativ recentă în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 911/12.11.2019   a fost publicată Decizia CCR nr. 463/11.07.2019 și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării (în cazul de față de la data de 12.11.2019) decizia CCR  este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Menționăm faptul că, prin decizia mai sus-amintită, CCR, cu unanimitate de voturi, a respins excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin Decizia nr. 69/15.10.2018, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Care este conținutul textului legal menționat de CCR în Decizia nr. 463/11.07.2019 ?

Art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010[1] : “(1) Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de o creștere a punctajelor anuale realizate în aceste perioade, după cum urmează: a) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale; b) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite. (2) Prevederile alin. (1) se aplică pensionarilor ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 și care, conform prevederilor legale în vigoare, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009, Legii nr. 218/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, art. 782 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din prezenta lege, precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții speciale după data de 1 aprilie 2001. (3) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), la numărul total de puncte realizate de acestea până la data prezentei recalculări se adaugă numărul de puncte corespunzător majorării rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1), la determinarea punctajului mediu anual utilizându-se stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații. (4) În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării. (5) Recalcularea prevăzută la alin. (1)-(4) se efectuează în termen de 24 de luni, calculat de la data de 1 ianuarie 2016. (6) Drepturile de pensie recalculate potrivit alin. (1)-(5) se cuvin și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Din analiza motivării excepției rezultă însă că aceasta nu au vizat, în realitate, întregul art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010, ci doar sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din alin. (3) al acestuia. Mai mult decât atât, autorii au criticat art. 169 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în interpretarea dată acestuia de către Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, prin Decizia nr. 69/15.10.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037/06.12.2018.

Soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție este cea potrivit căreia sintagma “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” se referă la legea în vigoare la data recalculării pensiei prin acordarea majorării de punctaj, respectiv la Legea nr. 263/2010.

Ca atare, CCR s-a pronunțat  asupra constituționalității sintagmei “stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din art. 169 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, în interpretarea dată acesteia de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 69/ 15.10.2018.

 

Cum și-au motivat autorii-în esență- excepţia de neconstituţionalitate ?

Autorii excepției au considerat că dispozițiile criticate încalcă prevederile constituționale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 47 alin. (2) din Constituție privind nivelul de trai și ale art. 108 alin. (2) referitor la emiterea hotărârilor Guvernului.

Din analiza motivării excepției s-a putut decela în mod rezonabil concluzia că autorii acesteia apreciază că pensionarii vizați de dispozițiile art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010 sunt discriminați față de persoanele pensionate ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010.

 

Cum a motivat CCR -în esență- decizia sa?

Cu referire la categoria de subiecți de drept pretins a fi discriminați, CCR a reținut că, pentru a beneficia de creșterea punctajelor anuale prevăzută de dispozițiile art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010, pensionarii vizați de acestea trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiții: (1) drepturile de pensie au fost stabilite potrivit legislației anterioare datei de 01.01.2011; (2) au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupa I și/sau grupa a II-a de muncă potrivit legislației anterioare datei de 01.04.2001, respectiv activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite și/sau condiții speciale, potrivit legii și (3) nu au beneficiat, anterior adoptării art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010, de majorarea punctajelor anuale conform actelor normative enumerate în art. 169 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții speciale după data de 01.04.2001.

Cu referire la categoria de subiecți de drept față de care autorii excepției de neconstituționalitate apreciază că subzistă discriminarea, CCR a observat că, potrivit art. 100 din Legea nr. 263/2010, “Persoanele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în grupele I și a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 01.04.2001, cele care au desfășurat activități în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite sau condiții speciale, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează: a) cu 25% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 01.04.2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, potrivit legii; b) cu 50% pentru perioadele în care au desfășurat activități în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 01.04.2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiții speciale, potrivit legii”.

Dacă art. 169 indice 1 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 instituie dreptul la creșterea punctajelor anuale pentru pensionarii care îndeplinesc cele 3 condiții anterior enumerate, dispozițiile art. 169 indice 1 alin. (3)-(6) din Legea nr. 263/2010 reglementează modalitatea concretă prin care este valorificată creșterea punctajelor anuale. În Decizia nr. 69/15.10.2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că legea care va “guverna” stagiile complete de cotizare este legea în vigoare la data recalculării pensiilor, adică Legea nr. 263/2010. Această interpretare dată de Înalta Curte de Casație și Justiție exclude deci posibilitatea ca legea aplicabilă stagiului complet de cotizare să fie cea în vigoare la data stabilirii dreptului de pensie.

Criticile autorilor excepției de neconstituționalitate pleacă de la următoarea observație: în cazul persoanelor pensionate ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual, prin luarea în considerare și a majorării punctajelor lunare, este cel prevăzut de legea în vigoare la data stabilirii dreptului de pensie, adică Legea nr. 263/2010. Autorii excepției sesizează, așadar, faptul că, în vreme ce legea aplicabilă stagiului complet de cotizare al pensionarilor vizați de art. 100 din Legea nr. 263/2010 este legea în vigoare la data stabilirii drepturilor de pensie ale acestora, legea aplicabilă stagiului complet de cotizare al celor pensionați anterior datei de 01.01.2011 este cea în vigoare la data recalculării pensiilor acestora. În opinia autorilor, acest tratament diferențiat are semnificația unei discriminări interzise de art. 16 alin. (1) din Constituție.

Dacă legea aplicabilă stagiului complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual al celor pensionați anterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv anexa nr. 5 și art. 56-59 din aceasta, legea aplicabilă stagiului complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual al celor pensionați în temeiul Legii nr. 263/2010 este cea prevăzută de art. 95 alin. (1)-(2) din aceasta. Este evident deci că legea aplicabilă stagiului complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual al celor pensionați în temeiul Legii nr. 263/2010 este Legea nr. 263/2010, respectiv anexa nr. 5 și art. 56-59.

CCR a reținut că, pe de o parte, este adevărat că stagiul complet de cotizare luat în considerare la determinarea punctajului mediu anual al celor pensionați anterior datei de 01.01.2011 este “guvernat” de legea în vigoare la data recalculării pensiilor acestora, în vreme ce stagiul complet de cotizare luat în considerare la determinarea punctajului mediu anual al celor pensionați în temeiul Legii nr. 263/2010 este “guvernat” de legea în vigoare la data calculării pensiilor acestora. Cu alte cuvinte, același obiect, adică stagiul complet de cotizare luat în considerare la determinarea punctajului mediu anual, este reglementat în mod diferit. Prima facie, deci, s-ar putea spune că legiuitorul îi tratează diferențiat pe pensionari și asigurați. Pe de altă parte însă, CCR a reținut că legea în vigoare la data recalculării pensiilor celor pensionați anterior datei de 01.01.2011 și legea în vigoare la data calculului pensiilor celor pensionați în temeiul Legii nr. 263/2010 reprezintă una și aceeași lege, adică Legea nr. 263/2010, respectiv anexa nr. 5 și art. 56-59. Rezultă că persoanele pensionate înainte de 01.01.2011 nu sunt discriminate față de cele pensionate ulterior acestei date, din punctul de vedere al legii aplicabile stagiului complet de cotizare care va fi luat în considerare la recalcularea, respectiv la stabilirea pensiilor.

Pentru cei pensionați anterior datei de 01.01.2011, efectele practice ale adoptării Legii nr. 192/2015 sunt următoarele: cei care, la data deschiderii drepturilor de pensie, au beneficiat de reducerea stagiilor de cotizare și care, din acest motiv, nu au beneficiat, până la data adoptării Legii nr. 192/2015, de majorările prevăzute de art. 169 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, vor avea două cuantumuri posibile ale pensiei. Astfel, ca urmare a recalculării, prin luarea în calcul a creșterii punctajelor anuale, se va obține fie un cuantum mai mare al acestora, fie un cuantum mai mic. Dacă, în urma recalculării, prin aplicarea creșterii punctajelor anuale și a duratei stagiului de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010, cuantumul pensiei este mai mare, rezultă că beneficiul creșterii punctajelor anuale este mai avantajos decât beneficiul reducerii stagiului de cotizare luat în considerare la stabilirea pensiei. Dimpotrivă, dacă, în urma recalculării, prin aplicarea creșterii punctajelor anuale și a duratei stagiului de cotizare prevăzut de Legea nr. 263/2010, cuantumul pensiei este mai mic, rezultă că beneficiul creșterii punctajelor anuale este mai puțin avantajos decât cel al reducerii stagiului complet de cotizare de la data stabilirii dreptului de pensie. Evident, în această situație, ținând seama de dispozițiile art. 169 indice 1 alin. (4) din Legea nr. 263/2010, se mențin punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării. Prin urmare, în prima ipoteză, cei pensionați anterior datei de 01.01.2011 se află într-o situație mai favorabilă decât situația în care se aflau înainte de adoptarea Legii nr. 192/2015. În a doua ipoteză, aceștia se află în aceeași situație în care se aflau înainte de adoptarea Legii nr. 192/2015, când nu beneficiaseră de majorările la care se face referire în art. 169 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010.

În acest context, CCR a observat că măsura excluderii de la beneficiul majorării punctajelor anuale a pensionarilor cărora, la stabilirea pensiei, le fusese acordat beneficiul reducerii duratei stagiilor complete de cotizare a fost considerată constituțională de CCR [....].

Este adevărat că, în măsura în care durata reducerilor stagiilor de cotizare de care au beneficiat cei pensionați înainte de 01.01.2011 la stabilirea drepturilor lor de pensie, a fost mai avantajoasă decât durata reducerilor stagiilor complete de cotizare prevăzute de Legea nr. 263/2010 și care vor fi avute în vedere la recalcularea pensiilor lor, se poate ajunge la situația ca, urmare a recalculării, pensiile să aibă un cuantum mai mic decât cuantumul pensiei în plată la data recalculării. Într-o asemenea eventualitate însă devin aplicabile dispozițiile art. 169 indice 1 alin. (4) din Legea nr. 263/2010, potrivit cărora “În situația în care, în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(3), rezultă un punctaj mediu anual mai mic, se menține punctajul mediu anual și cuantumul aferent aflat în plată sau cuvenit la data recalculării”.

Împrejurarea că, urmare a recalculării pensiilor vizate de art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010, cuantumul acestora nu crește în mod obligatoriu în niciun caz nu poate avea semnificația unei discriminări a titularilor acestora față de cei pensionați în temeiul Legii nr. 263/2010. Dimpotrivă, ea este consecința opțiunii legiuitorului, exercitată în limitele marjei largi de apreciere, în sensul neacordării persoanelor vizate de art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010 atât a beneficiului creșterii punctajelor anuale, cât și a beneficiului reducerii stagiilor de cotizare luate în considerare la data stabilirii drepturilor lor de pensie.

CCR a reținut, mai departe, că, în motivarea excepției, se apreciază că subiecții de drept vizați de art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010 sunt discriminați și față de categoria de pensionari excluși de Legea nr. 192/2015 de la acordarea creșterii punctajelor anuale, adică pensionarii care au beneficiat anterior adoptării acesteia de majorarea punctajelor anuale, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2008, Legii nr. 218/2008, art. 782 din Legea nr. 19/2000, de prevederile art. 169 din Legea nr. 263/2010, precum și de majorarea punctajului pentru perioadele realizate în condiții speciale după data de 01.04.2001.

Aceste critici de neconstituționalitate sunt neîntemeiate, întrucât cele două categorii de pensionari nu se află, în mod obiectiv, în aceeași situație. Astfel, în vreme ce pensionarii titulari ai dreptului prevăzut de art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010 au beneficiat de stagiu de cotizare redus la calcularea pensiei, pensionarii care au beneficiat de majorările la care se face trimitere în art. 169 indice 1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, nu au avut parte de un stagiu de cotizare redus.

În ceea ce privește motivarea excepției din perspectiva art. 47 alin. (2) din Constituție, CCR a constatat că autorii acesteia se rezumă la a indica, pe de o parte, textul Constituție aplicabil și, pe de altă parte, considerente, cu valoare de principiu mai degrabă, dintr-o decizie a CCR, respectiv Decizia nr. 874/25.06.2010. Astfel, prin Decizia nr. 1.313/04.10.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12/06.01.2012, CCR a stabilit că simpla enumerare a unor dispoziții constituționale sau convenționale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate. Dacă ar proceda la examinarea excepției de neconstituționalitate motivate într-o asemenea manieră eliptică, instanța de control constituțional s-ar substitui autorului acesteia în formularea unor critici de neconstituționalitate, ceea ce ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil însă, în condițiile în care art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 precizează că “sesizarea Curții Constituționale se dispune de către instanța în fața căreia s-a ridicat excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței asupra excepției, și va fi însoțită de dovezile depuse de părți”( …..).

În atare condiții, CCR a constatat că nu sunt respectate exigențele de motivare a excepției de constituționalitate pe care le-a impus, în mod constant, în jurisprudența sa.

În ceea ce privește pretinsa încălcare a art. 108 alin. (2) din Constituție, CCR a observat că verificarea eventualității ca o hotărâre a Guvernului să modifice legea în executarea căreia a fost emisă depășește competențele CCR. În orice caz, în paragraful 69 al Deciziei nr. 69/15.10. 2018, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a stabilit că normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 sunt în deplină consonanță cu actul normativ în executarea căruia au fost edictate, explicitând dispoziția din lege.(…)[1]    Dispozițiile art. 169 indice 1 din Legea nr. 263/2010  au fost introduse prin Legea nr. 192/2015 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504/08.07.2015.


Ai nevoie de Legea nr. 263/2010? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mădălina Moceanu

Mădălina Moceanu este specialist cu o experienţă de peste 15 ani în domeniul dreptului, ea colaborând atât cu societăţi din mediul privat, cât şi cu societăţi din mediul public. Totodată, este autoarea/coautoarea a zece cărţi de specialitate în domeniul dreptului. Contact: madalinamoceanu@yahoo.com

Fara comentarii

Scrie un comentariu