Pentru a se înţelege corect şi pe deplin problema indexării şi a majorării impozitelor şi taxelor locale se prezintă şi următoarele exemple, cu precizările clarificatoare. Aceste exemple au ca scop înţelegerea problemei în discuţi, şi nu prezentarea aspectelor tehnice şi metodologice, foarte complicate, de calcul a impozitului.

Precizarea nr. 6.

Important pentru consiliile locale este a se clarifica, inclusiv prin Codul fiscal, şi următoarea problemă: în cazul în care hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale  nu a fost emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, (adică în termenul prevăzut prin art. 292 din Codul fiscal), consiliile locale pot emite hotărârea cu majorarea impozitelor şi taxelor locale după data de 30 aprilie?

Nici Codul fiscal, şi nici Normele metodologice de aplicare a acestuia nu reglementează această problemă.

Considerăm că răspunsul este „da” şi se bazează pe următoarele argumente:

– adoptarea hotărârii unui consiliu local cu majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul viitor nu este nici condiţionată şi nici afectată în vreun fel de hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale.

Numai aplicarea efectivă a hotărârii unui consiliu local cu majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul viitor este condiţionată de hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale şi aceasta ca urmare a faptului că este obligatoriu ca întâi să se aplice indexarea şi numai după aceea să se facă majorarea.

– adoptarea hotărârii unui consiliu local cu majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul viitor este influenţată de hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale numai din punct de vedere al orientării de ansamblu asupra (1) mărimii cu care se face majorarea, peste nivelul indexării, şi (2) mărimea maximă, pe ansamblu a „poverii fiscale” rezultată din indexare şi din majorare.

De pildă, în cazul în care indexarea ar fi de 40%, cu greu s-ar mai putea accepta majorarea cu cota maximă de 20%, caz în care creşterea totală ar fi de 168% (rezultată din următorul calcul: 100 x 40% = 40 de lei din indexare. 100 + 40 = 140 de lei după indexare. 140 x 20% = 28 de lei din majorare. 140 + 28 = 168 de lei după aplicarea şi a indexării şi a majorării. Prin aplicarea regulii de trei simplă, rezultă creşterea de 68%).

În cazul în care indexarea ar fi de 4%, destul de uşor s-ar putea accepta majorarea cu cota maximă de 20%, caz în care creşterea totală ar fi de 124,8%

Spre exemplu, în anul 2012 s-a ajuns ca până la data de 18 decembrie să nu fie emisă hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale.

În cazul în care există consilii locale care au dat până la 18 decembrie 2012 deja hotărârea cu majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013, nu numai că nu s-ar constata nicio încălcare a vreunei prevederi legale, dar aceste hotărâri pot rămâne nemodificate şi au deplină aplicabilitate după emiterea hotărârii Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2013, 2014 şi 2015, respectiv dacă hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2013, 2014 şi 2015 se publică în Monitorul Oficial după 1 ianuarie 2013:

– până la data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2013, 2014 şi 2015 se aplică numai hotărârea consiliului local cu majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013;

– după data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2013, 2014 şi 2015 se aplică hotărârea consiliului local cu majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 dar numai după aplicarea indexării.

Pentru cazurile în care se poate ajunge „în anul fiscal curent” fără să fi fost emisă una sau ambele hotărâri în discuţie, prin Codul fiscal ar trebui să se reglementeze aceste cazuri, atât din punct de vedere al consecinţelor, cât şi din punct de vedere al datei de la care îşi produc efectele fiecare.

Spre exemplu, în cazul în care hotărârii Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2013, 2014 şi 2015 se publica în Monitorul Oficial din 20 februarie 2013, întrebările care se pun sunt (cel puţin) următoarele:

* Consiliile locale care au emis încă din anul 2012 hotărârea cu majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 sunt obligate să aplice aceste hotărâri:

– şi pe perioada 1 ianuarie 2013 – 20 februarie 2013?

– numai după data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2013, 2014 şi 2015, respectiv numai după data de din 20 februarie 2013 în acest caz?

– numai după 45 de zile după data publicării în Monitorul Oficial a hotărârii Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2013, 2014 şi 2015, acest termen de 45 de zile fiind prevăzut prin art. 288 din Codul fiscal?

* Consiliile locale aveau obligaţia să emită, încă din anul 2012, hotărârea cu majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013? Dacă da, în ce termen:

– până la = 15 iunie 2012, termen rezultat din coroborarea prevederilor art. 292 alin. (2) cu cele ale art. 288 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv din „30 aprilie” + „45 de zile lucrătoare?

– până la decembrie 2012?

Problemele sunt foarte importante şi trebuie reglementate prin Codul fiscal.

Spre exemplu, în condiţiile în care ambele hotărâri în discuţie nu au fost emise până la începerea elaborării bugetului de stat pentru anul următor, 2013 în acest caz, nu se poate vorbi de o fundamentare şi de o elaborare a bugetului de stat pentru anul următor.

Aşa după cum am mai arătat, situaţie în care s-a şi ajuns în anul 2012 este edificatoare în acest sens: până pe 18 decembrie 2012 (1) nu s-a publicat în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului cu indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2013, 2014 şi 2015 şi (2) nici chiar proiectul bugetului de stat pentru anul 2013 nu a fost elaborat.

Precizarea nr. 7.

Considerăm că în anul 2015, Consiliul Local nu prevede majorarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.

Deoarece pentru anul 2016 nu s-a dispus nici indexarea şi nici majorarea impozitelor şi taxelor locale, în anul 2016 valoarea impozabilă a clădiri din acest exemplu va fi 11.650 de lei.

Precizarea nr. 8.

Chiar dacă un consiliu local nu majorează impozitele şi taxele locale, acesta este obligat să adopte anual o Hotărâre cu precizarea clară a nivelului, în %, sau în lei, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal următor.

Acest lucru se impune ca urmare a faptului, că pentru mai multe impozite şi taxelor locale, prin Codul fiscal se prevăd limite minime şi limite maxime, în %, sau în lei.

Spre exemplu, aşa după cum am mai arătat, prin Codul fiscal, Art. 253. Calculul impozitului datorat de persoanele juridice, se prevede: „ În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50% inclusiv.[…]”.

Deci, în fiecare an, chiar dacă un consiliu local nu majorează impozitele şi taxelor locale, acesta are obligaţia de a emite o hotărâre prin care stabileşte care este în anul următor nivelului cotelor, în % (între 0,25% şi 1,50% în cazul impozitului datorat de persoanele juridice), care se aplică valorii de inventar existente în evidenţa contabilă a fiecărui contribuabil persoana juridică.

Precizarea nr. 9.

Indexarea impozitelor şi taxelor locale se face (1) numai în funcţie de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare, fără nicio limită, nici minimă şi nici maximă, şi (2) numai la nivelul evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare, fără a exista posibilitatea unor abateri de la nivelul/valoarea respectivă.

Daca evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare este de 16,5%, indexarea impozitelor şi taxelor locale se va face, obligatoriu, numai cu 16,5%, Codul fiscal neadmiţând nicio abatere de la acest nivel.

Presupunând că în anii 2013, 2014 şi 2015 nu se înregistrează o creştere a inflaţiei, nu va avea loc nici indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2016, 2017 şi 2018, valoarea impozabilă fiind cea stabilită în anul 2012 pentru anii 2013, 2014 şi 2015.

Considerând însă că în anii 2013, 2014 şi 2015 se înregistrează o creştere a inflaţiei cu 40%, va avea loc şi indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anii 2016, 2017 şi 2018 cu indicele de inflaţie de 40%.

Prin acest material ne-am propunem să clarificăm, în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare, numai sensul, conţinutul şi modul de aplicare al „indexării” şi al „majorării” impozitelor şi taxelor locale.

Atât Codul fiscal, cât şi Normele metodologice de aplicare a acestuia, conţin prevederi cu privire la impozitele şi taxele locale care sunt neclare, confuze, susceptibile de interpretări diferite, chiar contradictorii şi insuficiente în reglementare.

Toate aceste aspecte sunt prezentate într-un alt material.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here