Executarea silită în cazul persoanelor care au creanțe în urma unui credit imobiliar sau de nevoi personale ar putea fi suspendată până la data la care creanța rămâne definitivă, printr-o decizie a instanței, în cazurile în care există contestații sau procese privind clauze abuzive. Proiectul de modificare și completare a Codului Civil a fost pus în dezbatere publică la Senat și prevede mai multe modalități de ajutor social pentru persoanele care se află în astfel de situații.

În expunerea de motive a proiectului, se arată că în legislația actuală se dă posibilitatea de a iniția o acțiune în instanță unei persoane care a contractat un credit, pentru a contesta clauze abuzive, numai că până la reconsiderarea efectivă a sumelor datorate, executarea silită începută își produce efectele, astfel că persoana riscă să rămână fără bunul imobil până la decizia definitivă. Mai mult, tot în instanță se poate obține suspendarea executării silite, dar costurile nu mai pot fi suportate de debitorul care se află oricum într-o situație financiară dificilă.

“În practica judiciară este bine cunoscut faptul că acești creditori pretind prin executarea silită debitul contractat de debitor cu dobânzi, penalități și majorări, fără să țină cont de sumele plătite până atunci de către debitor. Acest lucru este posibil pentru că legislația actuală nu impune praguri valorice semnificative corelate cu valoarea reală a bunurilor imobile pentru care procedura de executare silită începe în prezent, de la suma de 10.000 lei”, se argumentează în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Legea nr. 134/2010 Codul de procedură civilă. După art. 726 se introduce un nou articol, art. 7261:

„(1) Prin excepție de la art. 622 alin. (3), art. 702, art. 719 și art. 849 alin. (9), în situația titlurilor executorii reprezentate de contracte de credit ipotecar ori contracte de credit de nevoi personale care ajung ca stadiu procedural la executarea silită a bunului imobil reprezentând locuința familială a debitorului:

a) intervine suspendarea de drept, fără plata unei cauțiuni, până la lămurirea creanței datorate prin procedura contestației la executare inițiată de debitor sau prin procedurile de drept comun prevăzute de Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori;

b) poate fi redus prețul la a doua publicație de vânzare doar cu 25%, după ce debitul datorat în baza contractului de credit a fost stabiit printr-o expertiză contabilă, plătită de creditor în cadrul procedurii de executare silită ori prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) dacă creditorul se prevalează de o cesiune de creanță și nu este autorizat de BNR, conform OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea pieței de capital, este interzis ca executorul să încaseze în numele acestuia dobânzi, penalități și majorări, creanța stabilită fiind dată de diferența nerestituită din capitalul împrumutat de la creditorul cedent în baza fie a scadnțarului prezentat de creditorul cedent, fie a expertizei contabile pentru situația în care debitorul contestă creanța. „

Proiectul mai prevede aceleași completări și pentru cazurile dosarelor de executare silită care nu au fost finalizate prin scoaterea la licitație.

După dezbaterile publice din Senat, indiferent de rezultatul votului, proiectul trebuie adoptat în Camera Deputaților, pentru ca legea să ajungă să fie modificată.

Ai nevoie de Codul civil? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here