ANAF va transmite electronic băncilor actele administrative fiscale de executare, reglementarea urmând să se facă printr-un ordin de ministru aflat în present în faza de proiect. 

Cadrul legal este dat de Codul de procedură fiscală care, la art. 47 alin. (8) prevede că „în cazul actelor administrative fiscale emise de către organul fiscal central, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul ministrului pentru societatea informaţională”. 

Cum va funcţiona sistemul

Proiect de ordin MFP stabileşte platforma informatică prin care se va realiza comunicarea către instituţiile de credit a actelor de executare emise de organele fiscale centrale, respectiv sistemul informatic pus la dispoziţie acestora de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în spaţiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii fac upload şi download de documente.

În prezent, prin acest sistem informatic se realizează furnizarea de informaţii de către instituţiile de credit, în baza prevederilor art. 61 din Codul de procedură fiscală(vezi Documentarul de mai jos).

De asemenea, a fost reglementat încheierea unui Protocol de colaborare între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Asociaţia Romană a Băncilor şi instituţiile de credit, prin care se urmăreste definirea unui cadru de colaborare pentru stabilirea condiţiilor privind implementarea sistemului automat, care să asigure, într-o primă etapă, comunicarea actelor de executare emise de organele fiscale centrale către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă; ulterior, prin acest mecanism se va realiza şi schimbul de informaţii între părţi cu privire la actele de executare comunicate, precum şi urmărirea sumelor ce fac obiectul popririlor bancare.

Funcţionarea operativă a sistemului presupune ca, pe de o parte, ridicarea popririlor să se realizeze în timp real, iar pe de altă parte, sumele existente în conturile bancare să fie indisponibilizate de către instituţiile de credit în limita sumei ce face obiectul popririi, în funcţie de informaţiile transmise de instituţiile de credit cu privire la sumele existente în conturile bancare.

De asemenea, prin proiectul de ordin a fost reglementat ca data comunicării către instituţiile de credit a actelor de executare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, să fie prima zi bancară următoare zilei incărcării actului de executare in sistemul informatic pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, iar ora comunicării să fie ora de începere a zilei bancare. Aceste informaţii se vor stabili, pentru fiecare instituţie de credit, prin protocolul de colaborare.

Totodată, a fost stabilit ca actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se vor semna cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice, bazată pe un certificate calificat. 

Documentar

Codul de procedură fiscală. Art. 61. Obligaţia instituţiilor de credit de a furniza informaţii

(1) Instituţiile de credit au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

(2) Instituţiile de credit sunt obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informaţii:

a) lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;

b) lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

(3) Organul fiscal central la cererea justificată a organului fiscal local sau a altei autorităţi publice centrale şi locale transmite informaţiile primite potrivit alin. (2) lit. a) referitoare la conturile bancare, în scopul îndeplinirii de către aceste autorităţi a atribuţiilor prevăzute de lege. Solicitarea şi transmiterea de informaţii se fac prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţie de către A.N.A.F. Pe bază de protocol, încheiat între organul fiscal central şi organul fiscal local sau altă autoritate publică, se poate asigura accesul direct în baza de date a organului fiscal central.

(4) Persoanele fizice, persoanele juridice şi orice alte entităţi care au obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent şi pe acelaşi format informaţiile respective şi către A.N.A.F.

(5) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (3), informaţiile obţinute potrivit alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii atribuţiilor specifice ale organului fiscal central.

(6) Procedura de aplicare a prezentului articol se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. E usor sa tai un cap!
  Problema este cum il pui la loc daca ai gresit!
  Solutia – fiul capului taiat sa taie si el legal capul celui ce a decis sa-i fie taiat capul tatalui sau!
  Asa vor gandi de doua ori astia ca fiscalistii, judecatorii etc.
  Cand vor raspunde pe masura deciziilor – egalitate constitutionala – nu am nimic cu ei, n-au decat sa taie.
  Dar sa si raspunda!

  Asa vom scapa si de “datornici”dar si de “tampiti” pe deasupra si imuni!

  Exemplu – dupa 6 ani si 7 instante cu speta banala de granituire ma aflu in pom – noroc ca m-am asigurat anterior cu o decizie totusi buna.
  La recurs la Curtea de apel Craiova – a fost resoins dar redactand decizia o imuna a truncjiat decizia de la Apel – si in loc de latura vestica a trapezului , a aparut si decizia de diagonala. Na poftim!
  Un alt imun de la ICCJ a respins cererea de revizuire pe motiv hilar de … tardividitate raportat la pronuntare.

  Cum la recurs s-a respins recursul – evident ca la pronuntare nu se redactase decizia – ci ulterior la vreo 3 luni.
  O luna raportata la pronuntare devine imposibil de respectat – dar la comunicare (nu se comunica !) si mai sigur la luarea la cunostinta e alta mancare de peste.
  Iata ca mintosul nu a inteles – de ce?
  Pentru ca intra in sedinta fara sa fi vazut coperta dosarului ! Vede el pe traseu!
  Numai ca esarfa pe ochi iata ii duce in gropi!

  Asa ca cum voi face gardul? pe latura de vest unde s-a mutat noul hotar la Apel sau pe diagonala trapezului retrocedat cum ar reiesi din decizia trunchiata la redactare?
  Asa ca moartea cu spinzurare ar trebui sa fie solutia pentru cei ce incurca lume!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here