Execuţia bugetului general consolidat pe luna ianuarie 2013 s-a încheiat cu un excedent similar cu cel înregistrat la aceeaşi data din anul precedent, respectiv 1,0 miliarde lei, reprezentând 0,17% din PIB, potrivit datelor furnizate de Ministerul Finanţelor Publice printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei.

* Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 15,98 miliarde lei, reprezentând 2,6 % din PIB, au fost cu 1,8% mai mici faţă de luna ianuarie din anul precedent în termeni nominali şi cu 0,2 pp ca pondere în PIB.

Veniturile fiscale s-au redus cu 6,1% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, în principal, ca urmare a decalării termenului de plată a impozitului pe profit la data de 25 martie 2013.

Evoluţii favorabile s-au înregistrat la impozitul pe venit (+16,0%), accize (+27,7%), contribuţii de asigurări (+8,7%).

Taxa pe valoare adăugată s-a diminuat cu 9,5% faţă de ianuarie 2012, ca urmare a creşterii rambursărilor din TVA cu 46,8%, în condiţiile în care încasările totale au crescut cu 2,1% faţă aceeaşi perioadă a anului precedent.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, veniturile nefiscale au crescut la nivelul bugetului general consolidat cu 27,2%, creşterea înregistrându-se la bugetul de stat cu 21,6% şi la instituţiile autofinanţate cu 17,7%, în timp ce la bugetele locale s-au redus cu 0,4%.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate din resurse publice au fost de 0,22 miliarde lei, cu 0,14 miliarde lei mai puţin decât ianuarie 2012.

* Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 14,94 miliarde lei, reprezentând 2,4% din PIB, s-au redus în termeni nominali cu 2,2% faţă de luna ianuarie a anului precedent şi cu 0,2 pp ca pondere în PIB.

S-au înregistrat creşteri la cheltuielile de personal (+16,4%) ca urmare a reconstituirii cu 8,0% a salariilor personalului bugetar începând cu luna iunie 2012 (cu plata în iulie) şi cu 7,4% începând cu luna decembrie 2012 (cu plata în ianuarie 2013).

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 13%, ca urmare a creşterilor la administraţiile locale, precum şi la fondul naţional de sănătate datorită plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente.

De asemenea, cheltuielile cu dobânzi şi subvenţii au crescut cu 40,2%, respectiv cu 43,1%, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 1 miliard lei (0,16% din PIB).

Sursa: MFP

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here