În cursul zilei de ieri a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ care aduce modificări majore la procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, printre acestea stabilindu-se şi că susţinerea probei teoretice va avea loc în aceeaşi zi în care candidaţii sunt înregistraţi în aplicaţia informatică de examinare, respectiv ziua înscrierii. Poate cel mai important, însă – se reglementează modalitatea de susţinere a probei practice şi a celei teoretice în vederea obţinerii permisului de conducere pentru mopede.

Ordinul nr. 82/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 340 din 11 iunie 2013 (M.Of. 340/2013), aduce modificări la Ordinul nr. 286/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, după cum urmează:

* Susţinerea probei teoretice

Începând de ieri, 11 iunie, potrivit art. 8 din Ordinul nr. 286/2010, candidaţii la obţinerea permisului auto trebuie să susţină proba teoretică în aceeaşi zi în care sunt înregistraţi în aplicaţia informatică de examinare. În caz contrar, înregistrarea îşi pierde valabilitatea.

De asemenea, de acum înainte, solicitarea şi datele necesare înregistrării candidaţilor în aplicaţia informatică de examinare se pot transmite şi de către şcolile de conducători auto în care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practică, prin utilizarea unei aplicaţii informatice puse la dispoziţie gratuit de către D.R.P.C.I.V., în baza unui protocol.

În acest caz, candidaţii aflaţi la prima examinare trebuie să se prezinte, pentru  verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale şi înregistrarea în aplicaţia informatică de examinare, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării de către şcoala de conducători auto. În caz contrar, solicitarea îşi pierde valabilitatea.

Candidaţii declaraţi «admis» la proba teoretică se programează pentru susţinerea probei practice, în limita locurilor disponibile şi în ordinea solicitării.

permis3
Sursa foto: Lege5.ro

* Permisul pentru mopede

Prin Legea nr. 203/2012 a devenit obligatorie obţinerea permiselor de conducere pentru mopede (categoria de autovehicule AM), această prevedere întrând în vigoare de la 19 ianuarie 2013. Însă singurele detalii cunoscute erau următoarele:

  • vârsta minimă pentru obţinerea permisului este de 16 ani împliniţi;
  • valabilitatea permisului este de 10 an;
  • proba practică din cadrul examenului constă doar în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate.

După aproape jumătate de an, noul ordin al MAI aduce informaţii suplimentare legate de acest subiect, astfel:

1. Proba teoretică:

  • testul cuprinde 20 de întrebări, timpul de soluţionare fiind de 20 minute. Se declară «admis» candidatul care răspunde corect la cel puţin 17 întrebări;
  • testul va cuprinde următoarele noţiuni specifice categoriei:
   • folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: mănuşile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca;
   • vizibilitatea motocicliştilor pentru ceilalţi participanţi la trafic;
   • riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi porţiunilor alunecoase de şosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, şinelor de tramvai etc.;
   • elementele mecanice legate de siguranţa conducerii auto, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenţă, curelei de transmisie şi nivelului de ulei.

2. Proba practică

Proba practică pentru categoria AM constă numai în verificarea aptitudinilor în poligoane special amenajate, având dimensiunile şi dotările conform schiţei prevăzute în anexa nr. 5 a Ordinului 82/2013.

permis1
Sursa foto: Lege5.ro

Sfârşitul probei se consemnează la momentul ajungerii în punctul „Sosire”, după executarea următoarelor manevre:

  • manevre la viteză mică, cu semnalizare şi privire peste umăr;
  • plecare de pe loc şi mers 5 metri pe lângă motocicletă fără ajutorul motorului (se penalizează neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral, nemenţinerea în poziţie verticală pe cele două roţi sau neefectuarea probei);
  • mers sinous printre 5 jaloane (se penalizează atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol);
  • executarea de opturi printre 4 jaloane, 3 manevre într-un sens şi 3 în celălalt sens (se penalizează Atingerea unuia dintre jaloane, neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol);
  • deplasare în linie dreaptă 47 m cu braţul stâng ridicat orizontal (se penalizează neîncadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol);
  • continuarea deplasării cu viraj stânga şi viteză redusă până la punctul de plecare.

permis2
Sursa foto: Lege5.ro

Proba practică este promovată de candidaţii care parcurg traseul în cel mult două minute şi nu au cumulat mai mult de 15 puncte de penalizare.

Alte prevederi importante:

  • candidatul este declarat respins, indiferent de numărul punctelor de penalizare acumulate sau de timpul scurs pentru efectuarea probelor, dacă a căzut cu motocicleta sau nu a respectat traseul în poligon.
  • candidatul care susţine proba practică pentru categoria AM trebuie să fie echipat cu cască de protecţie.
  • candidaţii minori cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani sunt examinaţi în prezenţa unui martor, care poate fi unul dintre părinţi, tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căruia/căreia acesta se află.

ATENŢIE! Până la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM, care face dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei şcoli de conducători auto, se poate programa la examen prezentând următoarele documente:

  • cererea-tip, semnată de candidat;
  • certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate;
  • copia actului de identitate valabil;
  • chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;
  • documentul care atestă că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa I, eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată;
  • documentul care atestă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

Ordinul nr. 82/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

9 COMENTARII

 1. Conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 82/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 340, din 11 iunie 2013:

  ” Art. II
  Până la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM, care face dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei şcoli de conducători auto, se poate programa la examen prezentând documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c)-e), documentul care atestă că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa I, eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată şi documentul care atestă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, eliberat de un laborator de specialitate autorizat “.

  Nu este clar: pana pe 19 ianuarie 2014, mopedistii care au dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei şcoli de conducători auto, pot circula cu mopedele pe drumurile publice?

  • “Până la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM”
   Ce nu este clar? Dai exanen dar nu mai faci scoala ! Fara permis nu se mai conduce !

 2. Conform Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 82/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 340, din 11 iunie 2013:

  ” Art. II
  Până la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM, care face dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei şcoli de conducători auto, se poate programa la examen prezentând documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c)-e), documentul care atestă că este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa I, eliberat de o unitate de asistenţă medicală autorizată şi documentul care atestă că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, eliberat de un laborator de specialitate autorizat “.
  Nu este clar: pana pe 19 ianuarie 2014, mopedistii care au dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei şcoli de conducători auto, pot circula cu mopedele pe drumurile publice?

  • aceasi intrebare o pun si eu … putem circula cu legislatia …. nu e nimic concret !! un politist mi-a zis ca merge doar cu legislatia !!! astept raspuns mersi anticipat !!!

 3. Am pus aceeasi intrebare pe un alt site si iata ce mi s-a raspuns:
  “Este destul de clar, pana la 19.01.2014 candidatul se poate programa ptr sustinerea examenului in vederea obtinerii permisului de conducere.
  In caz contrar dovada absolvirii cursului de legislatie rutiera isi pierde valabilitatea. Acelasi lucru este valabil pentru toti candidatii care doresc obtinerea unui permis de conducere, daca nu reusesc obtinerea permisului de conducere sau nu se programeaza ptr sustinerea examenului in termen de un an de la data absolvirii cursurilor unei scoli de soferi trebuie sa urmeze iar cursurile scolii de soferi.

  OMAI 268/2010
  Art. 12. –
  (1) Candidatii declarati respinsi se pot prezenta in vederea programarii pentru o noua examinare numai dupa o perioada de cel putin 15 zile de la data declararii ca respinsi, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor.
  (2) Candidatii neprezentati se pot prezenta in vederea programarii oricand, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea cursurilor.
  (3) Candidatii declarati admisi la proba teoretica, care nu se prezinta la proba practica intr-un termen de cel mult un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, sunt declarati respinsi.
  (4) In cazul depasirii termenului de un an de la data absolvirii scolii de pregatire a conducatorilor de autovehicule, examinarea pentru obtinerea permisului de conducere este conditionata de efectuarea unui nou curs de pregatire.

  dreptul de a conduce pe drumurile publice este reglementat de oug195

  Art. 20. – (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.

  pe cand OMAI 82/2014 reglementeaza procedura de examinare”.

 4. Pe site-ul MAI au fost postate 2(doua) proiecte: 1. Proiectul de HOTARARE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, postat pe site-ul MAI in data de 18.02.2013; 2. Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, postat pe site-ul MAI in data de 18.03.2013). Pana in prezent a fost publicat, cu mare intarziere, doar Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 82/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere ( publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 340, din 11 iunie 2013). De celalalt proiect nu am mai auzit nimic. Oricum, in Monitorul Oficial nu a fost publicat pana acum. Intrebarea este CE SE INTAMPLA, DE CE SE INTARZIE ATAT ? In cadrul procedurii de consultare interministerială şi transparenţă decizională a celor 2(doua) proiecte mentionate anterior am transmis pe adresa legislatie@mai.gov.ro o serie de e-mail-uri in care mi-am exprimat punctul de vedere si am facut propuneri de modificare a celor doua proiecte. Deoarece am primit doar un raspuns partial la doar unul dintre multele mele mail-uri, la inceputul lunii mai 2013 am transmis o petitie catre MAI prin e-mail la adresa: petitii@mai.gov.ro. Am solicitat raspuns atat prin e-mail cat si scris. La insistenta mea (telefonic si prin mail) mi s-a raspuns ca solicitarea mea este inregistrata si ca voi primi raspuns in timp legal. In data de 11.06.2013 am revenit , tot prin mail, solicitand sa mi se raspunda la petitia din data de 10.05.2013. Pana astazi 18.06.2013 nu am primit raspunsul !!! Nu cunosc in momentul de fata cati dintre cei care poseda certificat / atestat / adeverinta de absolvire a cursului de legislatie rutiera – fara de care nu aveam dreptul sa circulam cu mopedele, s-au manifestat prin diverse moduri (protest, petitie etc.). Eu am actionat personal, de unul singur. Probabil nu-i suficient ! Trebuie sa ne manifestam TOTI ?! Daca stie cineva ceva referitor si la celalalt proiect “Proiectul de HOTARARE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, postat pe site-ul MAI in data de 18.02.2013” rog sa mi se comunice. Multumesc. Punctul meu de vedere este urmatorul: Consider ca s-a comis o ilegalitate fata de cei care am dobandit dreptul de a conduce mopede anterior datei de 19 ianuarie 2013 – efectiv au fost incalcate prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere. Absolvind cursul de legislatie rutiera am dobandit dreptul de a conduce mopede pe drumurile publice conform art. 160 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a OUG 195 / 2002, modificat in 2006 conform OUG 63 / 06.09.2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 876 din 26.10.2006. Certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutiera pe care l-am obtinut reprezinta permisul de conducere pentru categoria MOPEDE. Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, prevede, printre altele, urmatoarele: – considerentul (5) din preambulul Directivei spune că: ”Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor de conducere existente care au fost acordate sau obtinute înainte de data aplicării sale”; – art. 13 alin. 2 din Directiva prevede ca “Nici un drept de conducere acordat inainte de 19 ianuarie 2013 nu este retras sau restrans in vreun fel prin dispozitiile prezentei directive”; – art. 13 alin. 1 din Directiva prevede “Cu ajutorul Comisiei, statele membre stabilesc echivalari intre drepturile dobandite inainte de punerea in aplicare a prezentei directive si categoriile definite la articolul 4 din directiva”; – art. 7 alin. 1 din Directiva prevede ca “Permisele de conducere se elibereaza numai solicitantilor care: – (a) au promovat un test de verificare a aptitudinilor si comportamentului si un test teoretic si indeplinesc normele medicale in conformitate cu dispozitiile anexelor ….; – (b) au promovat un test teoretic doar in ceea ce priveste categoria AM; – in Anexa II a Directivei – “Cerinte minime pentru examenul de conducere”, nu sunt prevazute dispozitii privind categoria AM; – la “Proba de verificare a aptitudinilor si comportamentului”, nu se face nici o referire la categoria AM; – in cadrul “Aptitudinile si comportamentul ce urmeaza a fi verificate”, nu este mentionata categoria AM; – numai in Anexa III a Directivei sunt referiri asupra categoriei AM, acestea vizand normele minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui moped. Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere NU condiționează obținerea permisului pentru categoria AM de promovarea unei probe practice de conducere. Conform art. 7 alin. 1 lit. (b) din Directiva se elibereaza permis de conducere pentru categoria AM solicitantilor care au promovat un test teoretic. Retragerea incepand cu 19 ianuarie 2013 a dreptului de a conduce mopede pe care l-am dobandit anterior datei de 19 ianuarie 2013 reprezinta o incalcare a prevederilor Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere. Pe data de 19 iunie 2013 se implinesc 5 luni de cand ni s-a retras dreptul de a conduce mopede pe drumurile publice , drept pe care l-am dobandit anterior datei datei de 19 ianuarie 2013. Ca urmare, cineva trebuie sa raspunda pentru aceste incalcari ale prevederilor Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere. Personal, imi mentin propunerile facute in cadrul procedurii de consultare interministerială şi transparenţă decizională a celor 2(doua) proiecte: 1. Proiectul de HOTARARE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, postat pe site-ul MAI in data de 18.02.2013; 2. Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, postat pe site-ul MAI in data de 18.03.2013), deoarece aceste propuneri sunt in concordanta cu prevederile Directivei 2006/126/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind permisele de conducere, si anume: 1. Propun ca masura tranzitorie prevazuta la art. II alin (2) din Proiectul de HOTARARE pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a OUG 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin HG 1391 / 2006, sa aiba urmatorul continut: “Se elibereaza permis de conducere pentru categoria AM solicitantilor care detin atestat / certificat / adeverinta de absolvire a cursurilor de legislatie rutieră anterior datei de 19 ianuarie 2013 si fac dovada, in urma unui examen medical, ca sunt apti din punct de vedere fizic si mental pentru conducerea unui moped”.2. Propun ca art. 6 (3) din Proiectul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere, sa aiba urmatorul continut: “ Persoanele care fac dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislatie rutiera specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei unităţi autorizate, sunt exceptate de la examinarea teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere pentru mopede. Acestor persoane li se vor elibera permis de conducere pentru categoria AM in baza urmatoarelor documente: a) cererea-tip, semnată de solicitant prevăzută în anexa nr. …..; b) dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislatie rutiera specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei unităţi autorizate; c) documentul eliberat de unitatea de asistenţă medicală autorizată, care atestă ca solicitantul este apt pentru conducerea vehiculelor din categoria AM; d) certificatul de cazier judiciar; e) copia actului de identitate valabil; f) dovada de plată a taxei aferente eliberarii permisului de conducere ”.
  Normal, corect, legal, uman … ar fi ca posesorilor de mopede care detin certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutieră anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 203/2012 sa li se elibereze permis de conducere AM, iar noile reguli sa se aplice celor care cer dreptul de a circula doar DUPA adoptarea modificarilor legislatiei rutiere.

 5. De ce oare MAI intarzie cu modificarile pe care trebuiue sa le faca? Probabil MAI stie CA A GRESIT, pentru ca MAI a spus ca a adaptat legislatia noastra celei europene si de fapt A COMIS UN ABUZ, A INCALCAT PREVEDERILE Directivei 2006/126/CE, iar acum nu stie ce argumente penibile sa mai inventeze ca sa se acopere. Sute de mii de oameni au fost obligati sa renunte la mopede pentru ca nu mai pot circula cu ele fara „permis de conducere”. Intre timp, multi posesori de mopede si-au pierdut locul de munca; au fost afectati oameni care abia isi duceau zilele de pe o zi pe alta si se mai descurcau prestand diferite servicii.
  MAI incearca sa fenteze Directiva 2006/126/CE
  Decizia celor de la MAI de a impune permise de conducere celor care deja circulam legal pe drumurile publice pe baza legilor, normelor si regulamentelor in vigoare la data abuzivei modificari a Codului Rutier echivaleaza cu o decizie similara pentru cei care deja au condus masini cu carnete de categoria B care s-ar trezi dintr-o data pusi sa-si bage masinile in garaj pentru ca trebuie sa urmeze din nou scoala de soferi si sa mai dea o data examen daca ar vrea sa-si mai conduca autovehiculul deoarece intre timp s-au schimbat regulile…
  Articolul 160 (2) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 spune clar că: “persoanele care nu posedă permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dacă fac dovada că au absolvit un curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de autovehicule”. Drept care sute de mii de oameni au circulat ani buni cu mopedele pe baza unor reglementari in vigoare.
  Prin modificarea Codului Rutier, autorii au incalcat dreptul anterior castigat de toti acesti sute de mii de oameni. Pentru ca, la art. 13 alin.2, Directiva europeana prevede foarte clar: ”nici un drept de conducere acordat înainte de 19 ianuarie 2013 nu este retras sau restrâns în vreun fel prin dispozițiile prezentei directive”. Mai mult, aceasta intentie este subliniata inca din preambulul Directivei care spune si acesta clar că: ”prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor de conducere existente care au fost acordate sau obținute înainte de data aplicării sale”.
  In acest moment situația juridică a celor care am dobândit anterior dreptul de a conduce mopede pe drumurile publice este una incertă și contrară drepturilor UE. Contrat prevederilor Directivei care sunt suficient de clare și de precise – drepturile de conducere existente nu pot fi retrase sau restrânse în vreun fel – la noi lucrurile stau exact pe dos.
  In UE, drepturile omului sunt recunoscute si respectate.
  Spre deosebire de Romania care a adoptat orbeste modificarea Codului rutier, ignorand recomandarea de respectare a drepturilor anterior castigate, Spania, de pilda, i-a chemat pe toti cei care au avut anterior modificarii legii respective dreptul de a conduce potrivit legislatiei anterioare, le-a recunoscut acest drept, nu i-a mai obligat sa indeplineasca nici o formalitate si le-a emis pe loc actul care le-a consfintit dreptul de a circula in continuare pe drumurile publice. Noile reguli, dat fiind ca legea nu este retroactiva (nici la ei si ar trebui respectat principul inclusiv la noi), s-au aplicat celor care cereau dreptul de a circula doar DUPA adoptarea modificarilor legislatiei rutiere.
  Politia Rutiera nu vrea sa ne recunoasca dreptul castigat, si intarit de Directiva Europeana, de a circula in continuare exact in aceleasi conditii in care am circulat si pana acum. Normal, corect, legal, uman … ar fi ca posesorilor de mopede care detin certificatul de absolvire a cursurilor de legislatie rutieră anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 203/2012 sa li se elibereze permis de conducere AM, iar noile reguli sa se aplice celor care cer dreptul de a circula doar DUPA adoptarea modificarilor legislatiei rutiere.

  • Bine documentat, Alexandru. Multumim. Si eu am contactat MAI la emailul petitii, am facut sugestii care vad ca erau asemanatoare cu ale tale si am primit un raspuns politicos, dar fara elemente concrete. Da, sunt multi cei care si-au vazut un drept furat de la o zi la alta. Ma intristeaza ca nu a fost prevazuta macar o perioada de tranzitie pe durata careia oamenii sa isi poata rezolva problemele pana la dobandirea noilor carnete. Intr-o tara in care transportul in comun are lacune serioase, sa ramai de la o zi pe alta fara posibilitatea de a conduce e o experienta cateodata dureroasa.

 6. Din data de 19 ian. 2013 mopedele nu mai au dreptul sa circule …
  Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere a fost publicata abia in data de 11 iunie 2013 (cu o intarziere de aproape 5 luni ) ….
  Modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice nu este inca finalizata (acum suntem in data de 02 iulie 2013 – mai sunt cateva zile si se implinesc 6 luni !!!! de la intrarea in vigoare a Legii 203 / nov. 2012) …..
  In data de 26 iunie 2013 am solicitat Autoritatii Rutiere Romane sa-mi comunice care sunt, in momentul de fata, scolile de conducatori auto din Barlad / Vaslui / alte localitati ale tarii, autorizate de catre Autoritatea Rutiera Romana, care pot efectua cursuri de pregatire teoretica si practica in vederea obtinerii permisului de conducere pentru categoria AM (mopede). Pana in momentul de fata nu am primit de la ARR raspuns in acest sens ….
  Din pacate, ASA STAU LUCRURILE !!!

  LA CE AJUTA asa zisa facilitate acordata !!! : “ Până la data de 19 ianuarie 2014, candidatul la obţinerea unui permis de conducere din categoria AM, care face dovada absolvirii anterior datei de 19 ianuarie 2013 a cursului de legislaţie rutieră specific conducerii mopedelor pe drumurile publice în cadrul unei şcoli de conducători auto, se poate programa la examen fără a mai face şcoala de şoferi” ?
  Sa admitem ca pentru examinarea teoretica te poti pregati in particular (studiezi legislatia, faci chestionare etc.), dar, poti sa te prezinti la examinarea practica fara a merge anterior in poligon sa faci cat de cat o pregatire in acest scop ? (sa faci cunostinta cu poligonul, sa cunosti mopedul autorizat – comenzi, butoane… , sa faci totusi cateva ture etc.). Fiecare avem experienta din trafic corespunzatoare tipului de moped pe care l-am condus. Ei considera ca te programezi la examen, te prezinti in poligon si, pur si simplu, pui mana pe moped si incepi proba ? Din punctul meu de vedere, asta este o alta aberatie ! In realitate tot trebuie facuta pregatirea / scoala: trebuie sa te pregatesti teoretic, sa mergi in poligon sa exersezi …… Ca urmare, in ce consta asa zisa facilitate acordata ?

  Ramane intrebarea : CE – I DE FACUT ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here