Recent au fost publicate în Monitorul Oficial regulile pentru susţinerea examenului de consultant fiscal şi consultant fiscal asistent, sesiunea iunie 2015, aprobate prin Hotărârea CCF nr. 6/2015. Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante informaţii pentru cei care vor sa susţină acest examen.

Când şi unde are loc examenul?

Potrivit actului normativ, examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea iunie 2015 va avea loc simultan în centrele din municipiile Bucureşti, Cluj-Napoca şi Timişoara în data de 27 iunie 2015.

Locaţiile de desfăşurare a examenului se vor publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 22 iunie 2015.

În ce constă examenul?

Examenul va fi susţinut din tematica şi bibliografia prevăzute în Hotărârea CCF nr. 6/2015 (vezi AICI) şi va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Conform Regulamentului pentru organizarea examenului, testul-grilă va conţine întrebări din:

 • legislaţia fiscală, legislaţia privind administrarea fiscală şi legislaţia vamală, 90%;
 • dreptul comercial şi dreptul financiar-fiscal, 5%;
 • gestiunea financiară şi contabilitatea întreprinderii, 5%.

Durata de elaborare a răspunsurilor pentru proba scrisă este de 3 ore.

Cum se face înscrierea la examen

Înscrierile la examen se fac în perioada 25 mai 2015 – 12 iunie 2015 pe site-ul CCF şi dosarele se transmit, în aceeaşi perioadă, prin servicii poştale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, municipiul Bucureşti.

Ce trebuie să cuprindă dosarul de înscriere?

Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, dosarul de înscriere va conţine:

 • cererea de înscriere la examen (vezi AICI);
 • curriculum vitae;
 • diploma de studii superioare, în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
 • carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;
 • actul de identitate, în copie;
 • certificatul de cazier judiciar;
 • certificatul de cazier fiscal;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
 • 3 fotografii 2/3 cm.

Persoanele care doresc să susţină examenul de consultant fiscal asistent vor depune la dosarul de înscriere o cerere de înscriere diferită (vezi AICI), alături de celelalte documente prezentate mai sus.

Atenţie! În dosarul de înscriere candidatul trebuie să depună în original documentul de plată a taxei de înscriere la examen. Nivelul taxei pentru anul acesta este de 500 de lei, stabilită prin Hotărârea CCF nr. 1/2015.

Ai nevoie de Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here