Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) organizează, la sfârşitul acestei săptămâni, examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, care va consta în trei probe:

  • proba scrisă (I)  – sâmbăta, 22 noiembrie 2014
  • proba grilă (II)  – duminica, 23 noiembrie 2014
  • proba practică (III) – sâmbăta, 29 noiembrie 2014

Examenul va avea loc în Bucureşti, la Universitatea Artifex (Str. Economu Cezărescu, nr. 47, sector 6) şi va începe la ora 09:00, accesul în sală făcându-se de la ora 08:30, pe baza legitimaţiei de examen şi a cărţii de identitate.

Desfăşurarea examenului

Potrivit Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională aprobat prin Hotărârea CAFR nr. 19/2012, fiecare candidat va primi:

  • pentru proba scrisă – un exemplar cu întrebările de examen şi foi pentru formularea răspunsurilor;
  • pentru proba-grilă – un exemplar al testului-grilă şi o foaie de răspuns-tip;
  • pentru proba practică – un exemplar cu informaţiile şi cerinţele pentru proba practică şi foi pentru formularea răspunsurilor.

Candidaţii NU au voie în sala de examen cu niciun alt material în afară de pix sau stilou, însă este permis accesul cu calculator de birou. Nu se permite utilizarea pixurilor cu gel la testul-grilă.

Fiecare probă de examen va dura 5 ore.

ATENŢIE! Persoanele depistate că încearcă să fraudeze examenul de competenţă profesională vor fi eliminate din examen.

Verificarea tezelor candidaţilor la examen se va face de către o comisie de corectare, desemnată de către Consiliul Camerei.

Nota de promovare a fiecărei probe este minimum 6,00. Pentru promovarea examenului, media celor trei probe trebuie să fie minimum nota 7,00.

Rezultatele examenului vor fi validate de comisia de examinare şi publicate pe site-ul CAFR.

Tematică şi bibliografie

Tematica şi bibliografia pentru această sesiune a examenului de auditor financiar poate fi descărcată şi consultată, în format .pdf, de AICI.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here