World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează vineri, 2 octombrie 2015, evenimentul Noul Cod fiscal aplicabil de la 1 ianuarie 2016 în domeniul: Contribuţii sociale obligatorii. În cadrul acestui seminar interactiv, susţinut la World Trade Center Bucureşti, începând cu ora 15:00, vor fi prezentate şi interpretate noutaţile legislative şi normele metodologice de aplicare a reglementărilor în domeniul legislaţiei contribuţiilor şi asigurărilor.

Lectorul evenimentului va fi dna Georgeta Ghintuială – Consilier Superior, Seriviciul Contribuţii Sociale, Direcţia Impozite – Ministerul Finanţelor Publice.

Tematica seminarului

 • Includerea veniturilor din activități independente în categoria asupra cărora se aplică contribuția la asigurările sociale (CAS), chiar dacă se obțin și venituri de natură salarială;
 • Cadourile și tichetele cadou oferite cu anumite ocazii nu intră în bază de calcul a contribuțiilor sociale pentru TOȚI salariații, nu doar pentru copiii angajaților;
 • Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activități independente în sistem real, baza lunară de calcul al CAS, în cazul plăților anticipate, o reprezintă echivalentul a 35% din câștigul salarial mediu brut, urmând ca la regularizare să se achite și diferenţele până la nivelul plafonului maxim lunar echivalent a 5 salarii medii brute;
 • Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reține la sursă, bază lunară de calcul al CAS o reprezintă diferența dintre venitul brut și cheltuiala determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut și nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția;
 • Obligațiile de plată a CAS se stabilesc prin aplicarea cotei pentru contribuția individuală (10,5%) asupra bazelor de calcul, însă contribuabilii POT OPTA pentru cota integrală de CAS corespunzătoare condițiilor normale de muncă, respectiv 26,3%;
 • Începând cu 1 ianuarie 2017, în cazul veniturilor salariale, dacă totalul veniturilor obținute lunar este mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, CASS individuală se calculează în limita acestui plafon;
 • Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al CASS o reprezintă numai partea de venit care depășește valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, eliminându-se plafonul anterior de 740 lei;
 • Pentru veniturile din pensii realizate începând cu 1 ianuarie 2017, în situația în care venitul considerat bază de calcul depășește valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, CASS individuală se calculează în limita acestui plafon;
 • Începând cu 1 ianuarie 2017, în cazul veniturilor din activități independente, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în anul pentru care se stabilește contribuția;
 • Începând cu 1 ianuarie 2017, includerea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală în bază decalcul a CASS, chiar dacă beneficiarul obține venituri din salarii, pensii sau alte activități independente;
 • În anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau din dividende NU datorează CASS pentru aceste venituri, dacă obțin venituri din salarii, venituri sub forma indemnizațiilor de șomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, venituri din PFA, ÎI, profesii libere, venituri din activități agricole;
 • Începând cu 1 ianuarie 2017, includerea veniturilor din dividende în baza de calcul a CASS, chiar dacă beneficiarul obține venituri din salarii, pensii sau activități independente, aplicându-se însă plafonarea bazei lunare la 5 câștiguri salariale medii brute;
 • Persoanele fizice care nu obțin venituri și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, datorează, lunar, CASS și au obligația să solicite înregistrarea la organul fiscal competent;
 • Începând cu 1 ianuarie 2017, regularizarea anuală a CASS este efectuată astfel: contribuția anuală la asigurările sociale de sănătate se calculează prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei anuale de calcul determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează CASS; baza anuala de calcul NU poate fi mai mică decât valoarea a 12 salarii de baza minime brute pe ţară şi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni.

Seminarul susţinut de WTIB, în parteneriat media cu Indaco Systems, se va desfăşura în intervalul orar 15:00 – 18:00, persoanele interesate putând să se înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 490 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here