World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează evenimentul „Impozitul pe bacşiş şi alte noutăţi legislative aplicabile în 2015 în domeniile: impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii” pe 8 mai 2015, la World Trade Center, Bucureşti.

Seminarul interactiv de prezentare şi interpretare a noutăţilor legislative şi a normelor metodologice de aplicare a reglementarilor în domeniul legislaţiei contributiilor şi asigurărilor, precum şi reglementărilor fiscale ale veniturilor realizate de personele fizice va fi susţinut de: 

 • Dna Anca Cotrobescu, Şef serviciu Impozit pe Venit – Ministerul Finanţelor Publice
 • Dna Georgeta Ghinţuială, Consilier Superior, Seriviciul Contribuţii Sociale, Direcţia Impozite – Ministerul Finanţelor Publice

Evenimentul va fi structurat în două părţi, după cum urmează:

Partea I – Contribuţii sociale obligatorii

Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile dependente

 • baza de calcul a contribuțiilor sociale individuale;
 • baza de calcul a contribuțiilor sociale datorate de angajatori, entități asimilate angajatorului și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor;
 • excepții generale – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii;
 • excepții specifice – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii grupate în funcție de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;
 • calculul, reținerea și virarea contribuțiilor sociale;
 • cotele de contribuții;
 • depunerea declarațiilor.

Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile independente

 • plătitorii;
 • baza de calcul;
 • excepții specifice – persoanele exceptate;
 • plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale obligatorii;
 • declararea, definitivarea și plata contribuțiilor sociale;
 • cotele de contribuții;
 • studii de caz.

Partea a II-a – Impozitul pe venit

 • definiția bacsisului și modul de impozitare al acestuia în detaliu (OUG 8/2015, publicată în  Monitorul Oficial, Partea I, nr 285/28 aprilie 2015;
 • situațiile în care ANAF poate suspendă activitatea firmelor potrivit OUG 8/2015;
 • stabilirea venitului net din activități independente în condițiile modificărilor Codului fiscal;
 • deducerea contribuțiilor sociale obligatorii din venitul brut;
 • plata impozitului pe venit în condiții de opțiune;
 • reținerea la sursă a impozitului pentru unele activități independente;
 • fiscalitatea veniturilor din salarii;
 • regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor și a altor sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, precum și a celor primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;
 • impunerea veniturilor realizate sub forma tichetelor de masă, cadou, de creșă, de vacanță;
 • deduceri din venitul din salarii. Tratamentul fiscal aplicabil în cazul contribuțiilor efectuate la fondurile de pensii facultative din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spațiului Economic European;
 • impunerea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor;
 • aspecte privind impunerea veniturilor din investiții. Impunerea veniturilor din dobânzi, din transferul titlurilor de valoare;
 • impunerea veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • modificarea tratamentului fiscal aplicabil unor venituri realizate de persoanele fizice în perioada 2014-2015.
Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri accesaţi pagina evenimentului sau contactaţi WTIB la: e-mail: wtib@wtib.ro/ fax: (021) 319 12 96.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here