23 Octombrie, 2019

EVENIMENT: Impozitul pe bacşiş şi alte noutăţi legislative privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii

World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează evenimentul „Impozitul pe bacşiş şi alte noutăţi legislative aplicabile în 2015 în domeniile: impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii” pe 8 mai 2015, la World Trade Center, Bucureşti.

Seminarul interactiv de prezentare şi interpretare a noutăţilor legislative şi a normelor metodologice de aplicare a reglementarilor în domeniul legislaţiei contributiilor şi asigurărilor, precum şi reglementărilor fiscale ale veniturilor realizate de personele fizice va fi susţinut de: 

 • Dna Anca Cotrobescu, Şef serviciu Impozit pe Venit – Ministerul Finanţelor Publice
 • Dna Georgeta Ghinţuială, Consilier Superior, Seriviciul Contribuţii Sociale, Direcţia Impozite – Ministerul Finanţelor Publice

Evenimentul va fi structurat în două părţi, după cum urmează:

Partea I – Contribuţii sociale obligatorii

Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile dependente

 • baza de calcul a contribuțiilor sociale individuale;
 • baza de calcul a contribuțiilor sociale datorate de angajatori, entități asimilate angajatorului și orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor;
 • excepții generale – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii;
 • excepții specifice – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii grupate în funcție de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;
 • calculul, reținerea și virarea contribuțiilor sociale;
 • cotele de contribuții;
 • depunerea declarațiilor.

Contribuţii sociale obligatorii privind activităţile independente

 • plătitorii;
 • baza de calcul;
 • excepții specifice – persoanele exceptate;
 • plăți anticipate cu titlu de contribuții sociale obligatorii;
 • declararea, definitivarea și plata contribuțiilor sociale;
 • cotele de contribuții;
 • studii de caz.

Partea a II-a – Impozitul pe venit

 • definiția bacsisului și modul de impozitare al acestuia în detaliu (OUG 8/2015, publicată în  Monitorul Oficial, Partea I, nr 285/28 aprilie 2015;
 • situațiile în care ANAF poate suspendă activitatea firmelor potrivit OUG 8/2015;
 • stabilirea venitului net din activități independente în condițiile modificărilor Codului fiscal;
 • deducerea contribuțiilor sociale obligatorii din venitul brut;
 • plata impozitului pe venit în condiții de opțiune;
 • reținerea la sursă a impozitului pentru unele activități independente;
 • fiscalitatea veniturilor din salarii;
 • regimul fiscal aplicabil indemnizațiilor și a altor sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării și detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, precum și a celor primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;
 • impunerea veniturilor realizate sub forma tichetelor de masă, cadou, de creșă, de vacanță;
 • deduceri din venitul din salarii. Tratamentul fiscal aplicabil în cazul contribuțiilor efectuate la fondurile de pensii facultative din statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spațiului Economic European;
 • impunerea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor;
 • aspecte privind impunerea veniturilor din investiții. Impunerea veniturilor din dobânzi, din transferul titlurilor de valoare;
 • impunerea veniturilor din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • modificarea tratamentului fiscal aplicabil unor venituri realizate de persoanele fizice în perioada 2014-2015.
Pentru informaţii suplimentare şi înscrieri accesaţi pagina evenimentului sau contactaţi WTIB la: e-mail: wtib@wtib.ro/ fax: (021) 319 12 96.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu