Prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.916/2011, publicat ăn M.Of.nr. 398 din 7 iunie a.c. a fost aprobat Regulamentului privind evaluarea performanţelor profesionale individuale, promovarea şi avansarea personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi din cadrul unităţilor care funcţionează în subordinea ori sub autoritatea acestuia.

Regulamentul stabileşte:

● evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului contractual: procedura evaluării, criteriile generale de evaluare, contestaţia la evaluare;

● promovarea personalului contractual: pe un post vacant, promovarea în funcţie prin transformarea propriului post în cazul absolvenţilor învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare; examenul de promovare,

soluţionarea contestaţiilor;

● avansarea personalului debutant (perioada cu încadrare de salariu de debutant fiind pe o perioadă de cel puţin 6 luni, dar nu mai mare de un an): evaluarea în baza raportului de stagiu întocmit de persoana încadrată pe funcţia de debutant şi a raportului superiorului ierarhic al acesteia, care are calitatea de evaluator, contestarea rezultatului evaluării şi rezolvarea contestaţiei.

Anexele, care fac parte din Regulament, prezintă:

– criteriile generale de evaluare a personalului contractual: cu funcţii de execuţie, funcţii de conducere;

– fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă funcţii contractuale de conducere ( cu obiective în perioada evaluată şi obiective revizuite în perioada evaluată), criteriile de evaluare a performanţei profesionale individuale, obiective pentru următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea, criterii specifice pentru următoarea perioadă pentru care se face evaluarea;

– fişa de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupă funcţii contractuale de execuţie;

– fişa postului.

*

Regulamentul aprobat a fost emis în temeiul prevederilor art. 26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 42 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, şi ale art. 7 alin. (2) şi (5) din Hotărârea Guvernului nr.725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here