Ordonanţa de urgenţă nr. 47/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap este în vigoare de la 26 mai 2023.

Prin actul normativ se elimină posibilitatea reevaluării persoanei adulte cu handicap de către aceleași entități și în baza acelorași acte care au stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap și obligă autoritățile publice locale să utilizeze Sistemul național de management privind dizabilitatea.

Astfel, în cazul în care Comisia superioară stabileşte prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap și apar neconcordanțe față de încadrarea în grad și tip de handicap, se va solicita Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, aflat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, să efectueze o evaluare medicală de specialitate a persoanei cu handicap vizate.

Potrivit noii reglementări, evaluarea medicală se realizează în mod exclusiv de către medicii specialiști din cadrul Institutului asigurând garanţia unei evaluări calificate, imparţiale şi unitare, cerinţe esenţiale având în vedere că această activitate este o formă de manifestare a asistenţei medico-sociale asigurate de stat.

Ordonanţa reglementează și faptul că sarcina constatării contravenţiilor privind  încadrarea în grad şi tip de handicap a unei persoane, cu încălcarea criteriilor medico-psihosociale, revine Comisiei Superioare, iar aplicarea amenzilor contravenţionale se face de către corpul de control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

De asemenea, se introduce o nouă obligație pentru autoritățile publice locale. Începând cu data de 15 iunie 2023, acestea vor trebui să utilizeze Sistemul național de management privind dizabilitatea, funcționarea acestuia fiind reglementată ca parte a unui cloud-computing guvernamental care permite gestionarea unitară și în timp real a informațiilor privind dizabilitatea.

Sistemul național de management privind dizabilitatea permite colectarea, stocarea și diseminarea către autoritățile administrației publice centrale și locale, a informațiilor referitoare la persoanele cu dizabilități, copii și adulți, încadrate în grad și tip de handicap în condițiile legii.

Totodată, acest sistem facilitează accesul persoanelor cu handicap sau al celor care solicită încadrarea în grad și tip de handicap la informații privind stadiul dosarului depus, permite controlul măsurilor implementate  și, totodată, asigură o mai bună fundamentare a politicilor publice în domeniul dizabilității, prin gestionarea unitară și în timp real a datelor relevante în domeniu. Nerespectarea obligației autorităților administrației publice centrale și locale de a utiliza permanent, începând cu data de 15 iunie 2023, sistemul național de management privind dizabilitatea constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 la 5.000 lei.

Prin Ordonanța de urgență au mai fost reglementate o procedură flexibilă pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, prin care să beneficieze de gratuitate la transportul cu autoturismul pe baza unor tichete electronice, precum și modul de finanțare a serviciului de tip asistent personal profesionist, în sensul obținerii finanțării din toate sursele aflate la dispoziție.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here