Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2023 pentru instituirea unor măsuri privind buna funcţionare a sistemului de învăţământ este în vigoare de la 11 iunie 2023.

Potrivit modificărilor, în anul şcolar 2022-2023, evaluarea elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţe, la finalul clasei a VI-a, nu se organizează.

De asemenea, la examenul naţional de bacalaureat, pentru anul şcolar 2022-2023, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de maximum 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here