21 Februarie, 2018

Etichetarea energetică: România nu şi-a respectat angajamentele în cadrul UE!

Comisia UE îndeamnă Ciprul, România şi Italia să se alinieze la legislaţia orientată spre consumator; în caz contrar, cele trei ţări riscă să ajungă la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Directiva privind etichetarea energetică deţine un rol important în promovarea eficienţei energetice şi în sensibilizarea consumatorilor cu privire la acest aspect. Oferindu-le informaţii comparative privind consumul de energie al produselor pe care le cumpără, eticheta energetică ajută consumatorii să ia decizii mai bune care duc la reducerea costurilor şi a energiei consumate. În plus, încurajează producătorii să dezvolte produse cu eficienţă energetică ridicată. Mai mult, definirea unor praguri comune la nivelul UE în materie de eficienţă energetică (B, A, A+ etc.) oferă statelor membre un cadru clar în ceea ce priveşte cerinţele de achiziţionare. Acest cadru le este util, de asemenea, altor părţi interesate, cum ar fi societăţile private în activităţile lor publicitare.

Legislaţia UE urmăreşte acordarea acestor posibilităţi în toate ţările. În pofida scrisorilor de punere în întârziere trimise la 18 iulie 2011, Cipru, România şi Italia nu au informat Comisia cu privire la transpunerea integrală a directivei în legislaţiile lor naţionale.

Prin urmare, Comisia a decis, pe 27 februarie a.c., să adreseze avize motivate statelor membre respective. În cazul în care acestea nu se conformează în termen de două luni obligaţiilor care le revin conform legii, Comisia poate deferi cazurile Curţii de Justiţie.

Context

Procedurile în constatarea încălcării dreptului UE sunt legate de Directiva 2010/30/EU privind etichetarea energetică, care acoperă toate produsele relevante din punct de vedere energetic, publicitatea acestora, precum şi utilizarea lor în domeniul achiziţiilor publice.

UE s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% față de nivelurile din 1990 şi să reducă consumul de energie cu 20% prin ameliorarea eficienţei energetice până în 2020. Etichetarea energetică reprezintă un element cheie în atingerea acestor obiective.

S-a estimat că măsurile puse în practică până în prezent în temeiul vechii directive privind etichetarea energetică, Directiva 92/75/CEE (referitoare la frigidere şi congelatoare, maşini de spălat rufe, maşini de uscat rufe, maşini de spălat vase, lămpi electrice de uz casnic, aparate de climatizare şi cuptoare) duc la economisirea a aproximativ 40-50 TWh pe an, o valoare care corespunde consumului anual de energie electrică din Portugalia. În temeiul noii Directive 2010/30/EU, au fost deja revizuite etichetele pentru frigidere şi congelatoare, maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase şi aparate de climatizare, iar pentru televizoare au fost introduse noi etichete.

Informaţii suplimentare

Pagina web a Comisiei referitoare la etichetarea energetică:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm

Statisticile actuale privind încălcările legislaţiei UE în general pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm

*

Reglementări din legislaţia românească în domeniu

● Hotărârea Guvernului nr. 580/2011, publicată în Monitorul oficial nr. 474 din 6 iulie 2011 (în vigoare de la 5 august 2011) privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea regulamentelor (CE) ale Comisiei nr. 640/2009, nr. 641/2009, nr. 642/2009 şi nr. 643/2009, prin care se implementează Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinţelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă.

● Hotărârea Guvernului nr.1258/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul eficienţei energetice. Hotărârea transpune prevederile Directivei Comisiei Europene 2006/80/CE din 23 octombrie 2006 privind adaptarea unor directive din domeniul energiei privind condiţiile de aderare a Bulgariei şi României, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L362 din 20 decembrie 2006. Această hotărâre modifică, de asemenea, reglementări în materie date de:

- Hotărârea nr. 736/2006 (publicată în M.Of. nr.538/2006) privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur;

- Hotărârea Guvernului nr.456/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial nr. 364 din 26 aprilie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr.1.252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial nr. 1.014 din 16 noiembrie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr.671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, republicată în Monitorul Oficial nr. 650 din 24 septembrie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr.86/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial nr. 129 din 10 februarie 2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 1871/2005 (publicată în M.Of. nr.69/2005) privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic;

● Hotărârea Guvernului nr. 482/2004, publicată în M.Of. nr. 348/2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer;

● Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă;

● Hotărârea Guvernului nr. 1056/2001 (publicată în Monitorul oficial nr. 727/2001) privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a lămpilor electrice de uz casnic.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu