Prin hotărârea nr. 661/2011, Executivul a aprobat unele măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică.

Hotărârea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 477 din 6 iulie a.c., a fost dată în scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică.

De la data intrării în vigoare a acestui act normativ – la 30 de zile de la data publicării – se abrogă H.G.nr.236/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului anterior al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.980/2000/CE din 17 iulie 2000.

Prin actul normativ, Ministerul Mediului şi Pădurilor a fost desemnat ca autoritate competentă pentru acordarea etichetei UE ecologice, iar Garda Naţională de Mediu şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor ca autorităţi competente pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor.

Solicitările pentru acordarea etichetei UE ecologice pentru produsele introduse pe piaţă se înaintează la M.M.P. de către operatorii economici; pentru procesarea solicitării, se percepe o taxă de 200 euro care se varsă integral la bugetul de stat.

În temeiul hotărârii de Guvern, este introducerea pe piaţă a produselor care poartă eticheta UE ecologică fără să fi fost acordat dreptul de a purta această etichetă; această restricţie, ca şi celelalte detaliate în actul normativ, se consideră infracţiiuni şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Este, de asemenea, sancţionată publicitatea falsă sau înşelatoare, precum şi utilizarea oricărei etichete care poate fi confundată cu eticheta UE ecologică.

Prin aceeaşi hotărâre, se înfiinţează, pe lângă Ministerul mediului şi Pădurilor, Comisia pentru eticheta ecologică UE, organ consultativ fără personalitate juridică, cu rol în evaluarea dosarului pentru acordarea etichetei UE ecologice.

*

Regulamentul (CE) nr.66/2010:

● Regulament se aplică tuturor mărfurilor sau serviciilor furnizate pentru distribuţie, consum sau utilizare pe piaţa comunitară, fie contra cost, fie gratuit; nu se aplică nici medicamentelor de uz uman, nici produselor medicamentoase veterinare.

● Cerinţe generale pentru criteriile privind eticheta UE ecologică

(1) Criteriile privind eticheta UE ecologică se bazează pe performanţele de mediu ale produselor, luând în considerare cele mai recente obiective strategice ale Comunităţii în domeniul mediului.

(2) Criteriile privind eticheta UE ecologică stabilesc cerinţele de mediu pe care un produs trebuie să le îndeplinească pentru a purta eticheta UE ecologică.

(3) Criteriile sunt stabilite pe baze ştiinţifice şi luând în considerare întregul ciclu de viaţă al produselor. La stabilirea acestor criterii, se iau în considerare:

(a) efectele cele mai semnificative asupra mediului, în special impactul asupra schimbărilor climatice, impactul asupra naturii şi a biodiversităţii, a consumului de energie şi de resurse, a generării de deşeuri, a emisiilor în toate tipurile de mediu, a poluării prin efecte fizice, precum şi asupra utilizării şi eliberării de substanţe periculoase;

(b) înlocuirea substanţelor periculoase cu substanţe mai sigure, ca atare sau utilizându-se materiale sau proiecte alternative, oricând este fezabil din punct de vedere tehnic;

(c) posibilităţile de reducere a impactului asupra mediului oferite de durabilitatea şi de caracterul reutilizabil al produselor;

(d) echilibrul ecologic net între avantajele şi riscurile legate de mediu, inclusiv în ceea ce priveşte aspectele legate de sănătate şi siguranţă, în diferitele faze ale ciclului de viaţă al produselor respective;

(e) după caz, aspectele sociale şi etice, de exemplu făcându-se trimitere la convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, precum standardele şi codurile de conduită pertinente ale OIM;

(f) criteriile stabilite pentru alte etichete ecologice, în special etichetele ecologice EN ISO 14024 tipul I recunoscute în mod oficial la nivel naţional sau regional, în cazul în care acestea există pentru grupul respectiv de produse, în scopul consolidării sinergiilor;

(g) în măsura posibilului, principiul reducerii testării pe animale.

(4) Criteriile privind eticheta UE ecologică includ cerinţe menite să garanteze faptul că produsele care poartă eticheta UE ecologică funcţionează în mod corespunzător, în conformitate cu utilizarea căreia i-au fost destinate.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here