Comisia Europeană organizează de două ori pe an stagii de formare la locul de muncă pentru tinerii absolvenţi care doresc să dobândească experienţă profesională în traduceri. Perioadele de stagiu încep pe 1 martie şi 1 octombrie în fiecare an.
Cei selectati sunt repartizaţi într-un departament de traduceri compus din traducători de aceeaşi limbă. Stagiarii vor presta aceeaşi activitate ca şi colegii lor angajaţi permanent, traducând în limba lor maternă din cel puţin două limbi oficiale ale Comunităţii. Lucrările sunt revizuite de către un traducător experimentat. Unii stagiari sunt repartizaţi la biblioteca lingvistică – departamentul de terminologie sau la alte departamente din cadrul serviciului de traduceri.

Stagiarii sunt selectaţi din rândul cetăţenilor statelor membre ale Comunitătii Europene sau ţărilor candidate ce beneficiază de strategii de preaderare. Nu sunt excluse persoanele care – în cadrul unui proces de învăţare pe întreaga durată a vieţii – au dobândit recent o diplomă universitară sau se află la începutul unei noi cariere profesionale.

Condiţii de eligibilitate. Pentru a putea aplica, candidatul trebuie:

• să fi terminat ciclul iniţial de învăţământ superior (învăţământ universitar) şi să fi obţinut diploma universitară (sau echivalentul) înainte de data-limită pentru depunerea candidaturii;
• să nu fi beneficiat de stagii de formare în cadrul altor instituţii sau organisme ale Uniunii Europene;
• să fie în măsură să traducă în limba maternă din două limbi comunitare oficiale;
•  să cunoască foarte bine limba englezăfranceză sau germană;
• să cunoască foarte bine o a doua limbă comunitară;
• în cazul în care candidatul este cetăţean al unui stat membru al UE, să cunoască foarte bine o a treia limbă comunitară;
• în cazul în care candidatul este cetăţean al unei ţări terţe, să cunoască foarte bine o a treia limbă.

Stagiarii primesc o alocaţie de 1.000 de euro pe lună. Se asigură, de asemenea, costurile de transport şi asigurarea de sănătate. Stagiarii cu handicap pot primi un supliment la această alocaţie. De regulă, stagiile încep pe 1 martie şi 1 octombrie, dar alegerea altor date rămâne la latitudinea serviciului de traduceri.

Pentru depunerea candidaturii este necesar:

• să se completeze şi să se transmită online formularul de candidatură;
• să se trimita dosarul de candidatură, preferabil prin poştă, înainte de data limită.

Cei care au mai făcut anterior un stagiu de formare la locul de muncă mai lung de 6 săptămâni sau au avut un plasament de muncă (plătit sau neplătit) în oricare dintre instituţiile sau organismele europene sunt excluşi din procesul de selecţie.

Data-limită pentru depunerea candidaturii este 30 august 2013 (ora 12 pm CET).

Aflaţi mai multe informaţii despre datele la care se vor desfăşura stagiile de formare la adresa aceasta.

În completarea acestei oferte, Direcţia Generală pentru traduceri (DG Translation) a Comisiei Europene sugerează celor interesaţi şi consultarea unor documente utile:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here