Absolvenţii cu diplomă sau certificat de studii au la dispoziţie o serie de servicii oferite de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).
Potrivit informaţiilor agenţiei, aceştia pot beneficia de:
• informare şi consiliere profesională;
• medierea muncii;
• formare profesională gratuită;
• facilităţi financiare.
Pentru a putea beneficia de aceste servicii, absolvenţii trebuie să se înregistreze la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza de domiciliu/reşedinţă sau la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.

Absolvenţii vizaţi sunt cei care au obţinut o diplomă/un certificat de studii în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior (de stat/particular), autorizat/acreditat în condiţiile legii.

CE ACTE ÎŢI TREBUIE PENTRU ÎNSCRIERE ŞI SOLICITAREA INDEMNIZAŢIEI DE ŞOMAJ?

Actele necesare pentru înscrierea la o agenţie teritorială pentru ocuparea forţei de muncă sunt:
• cartea de identitate;
• o adeverinţă de la medicul de familie;
• actul de absolvire a formei respective de învăţământ.
Actele necesare pentru a solicita indemnizaţia de şomaj sunt:
• o cerere-tip;
• actul de identitate (original);
• actul de absolvire a formei de învăţământ respective (original + copie);
• adeverinţă medicală;
• adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii acreditat prin care se certifică data înregistrării în evidenţele acestuia;
• acte eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte că absolventul nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă (ISR).

CONDIŢII PENTRU A BENEFICIA DE INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ

Un absolvent poate beneficia de indemnizaţie dacă:
• s-a înregistrat la o agenţie teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în 60 de zile de la absolvire;
• nu s-a încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale;
• nu urmează o altă formă de învăţământ;
• nu realizează venituri sau, dacă realizează, acestea sunt mai mici decât valoarea ISR-ului aflat în vigoare.

INFORMAŢII DESPRE INDEMNIZAŢIA DE ŞOMAJ

În cazul absolvenţilor, indemnizaţia este acordată (la cerere) timp de şase luni şi este o sumă fixă acordată lunar.
Cuantumul acesteia reprezintă 50% din valoarea ISR-ului aflat în vigoare.
Indemnizaţia poate fi solicitată în cel mult 12 luni de la momentul absolvirii şi se acordă o singură dată (pentru fiecare formă de învăţământ absolvită).

FACILITĂŢI FINANCIARE

ANOFM-ul pune la dispoziţia absolvenţilor şi nişte facilităţi financiare care sunt menite să stimuleze încadrarea în muncă şi mobilitatea.
Primă de încadrare (o sumă egală cu valoarea ISR-ului aflat în vigoare) – pentru situaţia în care absolventul se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de un an, atunci când este înregistrat la o agenţie teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.
O sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care un absolvent ar fi avut dreptul (până la expirarea datei de acordare a acesteia) – pentru situaţia în care absolventul se angajează cu program normal de lucru, pentru cel puţin un an, atunci când este în perioada de acordare a indemnizaţiei.
Primă de încadrare (o sumă egală cu de două ori valoarea ISR-ului aflat în vigoare) – pentru situaţia în care absolventul se angajează -în perioada în care beneficiază de indemnizaţie- într-o localitate aflată la o distanţă mai mare de 50km faţă de localitatea de domiciliu.
Primă de instalare (o sumă egală cu de şapte ori valoarea ISR-ului aflat în vigoare) – pentru situaţia în care absolventul se angajează -în perioada în care beneficiază de indemnizaţie- într-o localitate unde se mută.
Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul ANOFM-ului.

Sursa: ANOFM

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here