Întrebare. Bună ziua. Un SRL microîntreprindere are în sold o valoare mare pe creditul contului 455. În ce măsură este legală trecerea acelor sume la venituri? Ați putea să îmi spuneți cu cât ar trebui impozitate aceste sume dacă se trec pe venituri? Vă mulțumesc.

Opinie.

  1. Potrivit art. 13 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează conform reglementărilor contabile aplicabile. Capitalurile proprii rămân evidențiate la valorile din contabilitate.
  2. Regulile contabile stabilesc faptul că sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile aferente, calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acţionari/asociaţi – conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acţionari/asociaţi – dobânzi la conturi curente”). (pct. 349 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare).
  1. Cu ajutorul contului 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor” se ţine evidenţa sumelor lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi. Contul 455 „Sume datorate acţionarilor/asociaţilor” este un cont de pasiv.

– sumele lăsate temporar la dispoziţia entităţii de către acţionari/asociaţi (512, 531=455);

– dobânzile aferente sumelor depuse de acţionari/asociaţi (666=455);

– sumele reprezentând dividende cuvenite acţionarilor/asociaţilor şi lăsate la dispoziţia entităţii (457);

– diferenţele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar (665=455).

– sumele restituite acţionarilor/asociaţilor (455=512, 531);

– diferenţe favorabile de curs valutar aferente datoriilor faţă de acţionari/asociaţi (455=765);

– sume reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (455=758).

  1. Practica contabilă arată că sumele reprezentând datorii faţă de acţionari/asociaţi se pot închide prin transferare la venituri, conform contractului încheiat. Ca documente sunt utilizate: o cerere de reziliere a contractului de împrumut și o declarație a persoanei care a creditat firma din care să rezulte că acționarul/asociatul în cauză renunță la suma împrumutată, în temeiul contractului.
  2. Potrivit art. 51 din Codul fiscal, cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:  1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi și 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

Surse:

  • Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here