Avem în vedere, aici, dispoziţiile speciale din Codul de procedură fiscală privind stingerea obligaţilor fiscale administrate de organul central. 

Potrivit art. 190, pentru deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare depuse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală se aplică dispoziţiile art. 167, privind compensarea.

Compensarea operează de drept la data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile. Prin derogarea făcută la Codul de procedură fiscală, de la 1 ianuarie 2016 se aplică regula potrivit căreia creanţele sunt exigibile la termenul prevăzut de lege pentru depunerea decontului cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, în limita sumei aprobate la rambursare prin decizia emisă de organul fiscal central, potrivit legii.

Se compensează, în condiţiile prezentului articol, suma negativă a taxei pe valoarea adăugată din decontul de taxă cu opţiune de rambursare depus de reprezentantul unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal cu obligaţiile fiscale ale membrilor grupului fiscal, în următoarea ordine:

  • obligaţiile fiscale ale reprezentantului grupului fiscal;
  • obligaţiile fiscale ale celorlalţi membri ai grupului fiscal, la alegerea organului fiscal central.

Dispoziţiile în vigoare de la 1 ianuarie prevăd că suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei se compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.

Pe perioada derulării eşalonării la plată, cu sumele de rambursat/de restituit se sting obligaţiile în ordinea prevăzută la art. 165 alin. (4), în limita sumei aprobate la rambursare/restituire, respectiv:

  • ratele de eşalonare şi/sau, după caz, obligaţiile fiscale de a căror plată depinde menţinerea valabilităţii eşalonării la plată;
  • sumele datorate în contul următoarelor rate din graficul de plată, până la concurenţa În cazul deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare depuse în perioada dintre data eliberării certificatului de atestare fiscală şi data emiterii deciziei de eşalonare la plată, momentul exigibilităţii sumei de rambursat este data emiterii deciziei de rambursare.

Prin data emiterii deciziei de rambursare se înţelege data înregistrării acesteia la organul fiscal competent.

Diferenţele de obligaţii fiscale rămase nestinse în urma soluţionării deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare se comunică debitorului printr-o înştiinţare de plată. 

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here