Guvernul a prelungit până la data de la 25 decembrie perioada în care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență, facilitate care expira la 25 octombrie.

De asemenea, Executivul a adoptat un proiect pentru aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Ministerul de Finanțe a anunțat că nu va deemara acțiuni de executare silită până la data de 25 decembrie 2020.

Beneficiarii eșalonării pot fi atât contribuabilii persoane fizice, cât și firmele, indiferent de forma de proprietate. Condiția este ca beneficiarul să să nu fi avut obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență, sau datoriile să fi fost achitate până la eliberarea certificatului fiscal. Vor beneficia de eșalonare la plată chir și persoanele ficie sau juridice care au în derulare o altă înlesnire la plată.

Pentru acordarea eșalonării, contribuabilul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv;

b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și neachitate ulterior.

c) să nu se afle în procedura insolvenței;

d) să nu se afle în dizolvare potrivit prevederilor legale în vigoare;

e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale;

f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Eșalonarea se acordă după instituirea unei dobânzi la plată, al cărei nivel a fost redus la jumătate, 0,01% pe zi de întârziere (Codul de procedură fiscală prevede nivelul dobânzii de 0,02% pe zi de întârziere).

Pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată. Debitorul poate solicita, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia și poate menține eșalonarea la plată, pierdută, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, respectiv în cele 12 luni de eșalonare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here