Prin ordin al preşedintelului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a fost aprobat Protocolul de colaborare cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) privind procedura eliberării şi a plăţii onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, în derularea Programului naţional de cadastru şi carte funciară

Ordinul nr. 1125/2016 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 758/2016, iar Protocolul va înceta în termen de 2 ani de la finalizarea Programului. 

ANCPI gestionează Programul naţional de cadastru şi carte funciară (denumit în continuare Programul), în scopul înregistrării gratuite a tuturor imobilelor din România în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin realizarea planului cadastral al imobilelor şi deschiderea cărţilor funciare.

În aplicarea art. 9 alin. (24) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Lege), în cadrul Programului, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, se înscriu în documentele tehnice şi reflectă situaţia tehnică şi juridică actuală a imobilelor.

Prin Lege s-au prevăzut gratuităţi pentru cetăţeni în vederea înscrierii în cartea funciară a imobilelor deţinute în unităţile administrativ-teritoriale ce fac obiectul înregistrării sistematice, inclusiv scutirea de la plata onorariilor notariale pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentare, a certificatelor de legatar, precum şi a certificatelor de vacanţă succesorală (denumite în continuare certificate de moştenitor), cu privire la imobile ce fac obiectul înregistrării sistematice. Onorariile urmează să fie achitate de ANCPI. 

Cum va funcţiona mecanismul?

În scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, ANCPI, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară competente (OCPI), după deschiderea noilor cărţi funciare pe numele defuncţilor, sesizează Camerele Notarilor Publici (denumite în continuare Camere), în a căror rază teritorială defuncţii şi-au avut ultimul domiciliu, în vederea emiterii certificatelor de moştenitor, comunicând lista persoanelor decedate, care au deţinut imobile în unităţile administrativ-teritoriale care au făcut obiectul înregistrării sistematice a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

Sesizarea OCPI se face printr-o cerere ce va fi însoţită de un centralizator ce cuprinde menţiuni despre numele, prenumele şi datele de identificare ale defunctului şi despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice, având ataşate următoarele documente obţinute de OCPI:

 • sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, care conţine toate datele de identificare ale succesibililor;
 • certificatul de deces, în copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă;
 • extrasul de carte funciară pentru informare;
 • copii ale actelor de proprietate ale defunctului, colectate în cadrul lucrării de înregistrare sistematică de către persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică.

Camerele sesizate de către OCPI competent procedează la verificarea în Registrul de evidenţă a procedurilor succesorale, iar în funcţie de rezultatul verificării se procedează după cum urmează:

 • dacă succesiunea figurează ca fiind înregistrată în registru, sesizarea primită se repartizează notarului public pe numele căruia figurează înregistrat dosarul succesoral. Dacă acesta nu mai este în funcţie, cauza se repartizează potrivit procedurii stabilite de către preşedintele Camerei unui alt notar public;
 • dacă succesiunea nu figurează ca fiind înregistrată în registru, cauza se înregistrează şi se repartizează, potrivit procedurii stabilite de către preşedintele Camerei, unui notar public din cadrul acesteia.

Plata onorariului notarial se face de către ANCPI, prin OCPI care a sesizat Camera, în contul indicat de către notarul public instrumentator pe documentul de plată, în termen de 30 de zile de la data depunerii de către Cameră a centralizatorului a facturilor fiscale şi a copiilor certificatelor de moştenitor.

Cuantumul onorariului notarial achitat de ANCPI pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, este stabilit în condiţiile legii. Pentru acest onorariu nu se percepe TVA, conform art. 9 alin. (6) din Lege. 

Taxe şi impozite

Dispoziţiile din Lege referitoare la calculul, încasarea şi virarea impozitului pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare NU sunt aplicabile actelor notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificatele de moştenitor prevăzute de acest protocol.

Înscrierea în cartea funciară a imobilelor în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică este scutită de la plata tarifelor.

În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică NU se datorează niciun fel de alte taxe sau impozite directe sau indirecte către bugetul de stat sau bugetele locale, astfel cum prevede art. 9 alin. (10) din Lege. 

Documentar legal

• Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Hotărârea Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023;

• Hotărârea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 11/ 2016;

•  Hotărârile Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 3/2016 şi nr. 50/2016.

Ai nevoie de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

11 COMENTARII

 1. Buna ziua! In urma decesului mamei in 2011 nu am facut succesiunea din motive obiective. Conform acestei legi se beneficiază de gratuitate la succesiune? Mulțumesc

  • Buna ziua ,as vreau sa stiu daca se aplica Ordinul nr 1125/ 2016 ? deoarece nici notarii publici si nici de la OCPI ,nu sant in tema , sau nu vrea sa ocupa .Adica exista o lege care nu se aplica !!!!!!

 2. Buna seara ! Mama a decedat in anul 2005. Tata a decedat si el in anul 2014. Nu am avut banii necesri pentru a face succesiunea.Pot beneficia de gratuitate conform Ordinului 1125/2016 si cum urmeaza sa procedez?
  Fac mentiunea ca sunt singura mostenitoare a parintilor mei. Va multumesc .

  • buna.Parintii au decedat in 2001.Succesiune nu a fost facuta din 1978,de la bunici-(actual trei mostenitori).Pentru a face succesiunea pot beneficia de gratuitate conform Ordinului 1125/2016 si cum urmeaza sa procedez?

 3. ma poate ajuta cineva ? vreau sa cumpar un teren au fost 3 mostenitori unul a decedat ,cum procedez la notar,trebuie sa merg cu copii persoanei decedate persoana decedata avea certificat de mostenitor , copii nu au…..va multumesc

 4. Buna seara! Tatal meu a murit in 1993 iar mama mea in anul 2008. Nu s a facut succesiunea. Pot beneficia de gratuitate conform Ordinului 1125/2016 si cum urmeaza sa procedez?
  Fac mentiunea ca sunt singura mostenitoare a parintilor mei. Va multumesc

  • Buna ziua! Tatal meu a decedat in 1996, iar mama in 1997. Nu s-a facut succesiunea. Pot beneficia de gratuitate, conf. Ord. 1125/ 2016, si cum urmeaza sa procedez? Mai am un frate.
   Va multumesc.

 5. Doresc sa beneficiez de aceasta gratuitate gratuitate conform Ordinul nr. 1125/2016 dupa moartea tatalui meu in 1997. Tel.0730865730
  Va multumesc anticipat si astept raspunsul dvs
  Craciun Valeriu

 6. Atât tata cat și mama au decedat în 2016.As dori sa știu dacă pot beneficia de hot.1125/2016 pentru a face succesiunea unei proprietăți. Va mulțumesc.

 7. Buna ziua,tatal meu a decedat in februarie 2016 ..azi am fost la notar sa fac succesiunea,mostenitorii fiind eu si mama mea.Notarul mi-a zis ca ma va costa undeva la 1000ron fiind vorba de un singur apartament mostenit.Pot beneficia de gratuitate la succesiune in baza ordinului 1125/2016?Va multumesc

 8. Bună ziua! Tata a decedat în 12 iulie 2016,moștenitorii fiind mama,eu și o sora .Avem un apartament cu doua camere și vrem sa facem succesiunea.Imi puteți spune va rog,dacă putem beneficia de gratuitate la succesiune în baza ordinului 1125/2016?Va Mulțumesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here