Ministerul Educației a inițiat un proiect de hotărâre ce va fi adoptat în Guvern, care prevede ca toți elevii să beneficieze de transport local gratuit, pe parcursul anului școlar. Totodată, transportul feroviar și cu metroul pentru elevi și pentru studenți va fi gratuit pe tot parcursul anului calendaristic, dar și pentru elevii care fac naveta, se vor deconta cheltuielile cu transportul local.

Potrivit proiectului Guvernului, elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum şi feroviar între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor. De asemenea, elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

Cheltuielile privind transportul local al elevilor, exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată și metrou, va fi suportat în cuantum de 50% din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și 50% din bugetele consiliilor locale pe a căror rază administrativ teritorială se află unitatea de învățământ preuniversitar la care este înscris elevul. Cheltuielile de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu vor fi decontate de la bugetul Ministerului Educației în procent de 50%, restul fiind suportat de bugetele consiliilor județene.

Cheltuielile privind transportul rutier interjudețean, dar și feroviar intern vor fi asigurate prin bugetul de stat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimaţii de călătorie gratuite şi abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here