Ordinul nr. 3851/2021 privind aprobarea Calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021 a fost oficializat.

Potrivit calendarului pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2021 depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare se va face până la 15 iunie.

Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială se va face între 16-25 iunie. Iar afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru  se va face pe 9 iulie.

Potrivit legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi și/sau studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 1,5 milioane lei pe membru de familie.

Familiile beneficiare primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal nou. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea calculatorului achiziționat.

Beneficiari ai acestui ajutor sunt persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a)sunt elevi/studenți în învățământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani;

b)au un venit brut pe membru de familie sub 150 de lei.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

  Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul. Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

a)copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b)copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c)adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d)acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here