Elevii de liceu care beneficiază de indemnizația aferentă programului guvernamental “Bani de liceu” nu au voie, conform legislației actuale, să cumuleze sumele primite cu alte ajutoare din venitul familiei, de genul indemnizației de handicap sau bursa socială.

Ministerul Educației va modifica această prevedere, astfel încât copiii din aceste familii să poată primi și ei ajutorul pentru liceu.

Proiectul pus în dezbatere publică pe pagina instituției prevede includerea indemnizației pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat în categoria sumelor exceptate de la calculul veniturilor cu caracter permanent realizate de membrii familiei în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii pentru accesarea sprijinului financiar acordat elevilor în cadrul Programului național “Bani de liceu“.

Prin adoptarea Hotărârii de Guvern nr. 712/2018, elevii de liceu primesc lunar, pe toată durata cursurilor, în situația respectării tuturor condițiilor legale prevăzute, suma de 250 lei, iar valoarea plafonului maxim de acordare a bursei este de 500 lei/membru de familie.

Ca să primească ajutorul pentru liceu, elevii care se afla în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este sub medie, precum și elevii care beneficiază de o măsura de protecție ori aflați sub tutelă în cazul respectării condiției de venit.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că din analiza datelor de până acum, s-a constatat că elevii cu dizabilități grave sau accentuate, persoanele cu handicap din familie, sau care beneficiază de astfel de indemnizații de la ministerul Muncii, nu se mai încadrează în calculul privind ajutorul prin programul “Bani de liceu”.

Articolul 3 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

Ai nevoie de Hotărârea Guvernului nr. 712/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here