Ordinul nr. 5638/2020 privind echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate a fost publicat în Monitrul Oficial şi a intrat în vigoare de la 2 octombrie. 

Potrivit noii metodologii dosarul de echivalare se poate depune fizic sau online, conform procedurilor interne stabilite de către inspectoratele școlare.

Perioadele de studii pentru care se aplică prevederile prezentei metodologii sunt cele corespunzătoare învățământului general obligatoriu, ciclului superior al liceului, perioadelor de studii de nivel profesional și postliceal nefinalizate cu diplomă.

Dosarul pentru echivalarea perioadelor de studii conţine:

a) cerere;

b) foaie matricolă pentru clasele din România (dacă este cazul) – original;

c) documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea – copii și traduceri autorizate;

d) document de identificare valabil al elevului – copie;

e) alte documente, dacă este cazul (adeverință emisă de autoritatea competentă din țara de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii).

(2) Inspectoratele școlare și unitățile de învățământ pot solicita aplicantului depunerea documentelor prevăzute la alin. (1) și în altă formă decât cea stabilită în prezenta metodologie (original, copie simplă sau legalizată, traducere autorizată și/sau legalizată etc.).

Dosarul se depune:

a) la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București;

b) la unitatea de învățământ la care elevul participă la cursuri în calitate de audient, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020.

Pentru evaluarea dosarului de echivalare nu se percep taxe iar termenul de soluționare a dosarului de echivalare este de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii dosarului complet la inspectoratul școlar județean/Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here