Hotărârea nr. 642/2023 privind aprobarea Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, a Programului naţional de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului naţional de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului naţional de dotare cu unităţi mobile de terapie intensivă neonatală şi a Programului naţional de dotare cu unităţi mobile de screening pentru cancer, precum şi pentru modificarea unor acte normative este în vigoare de la 01 august 2023.

Organizarea procedurilor de achiziţie pentru echipamentele prevăzute la art. I se realizează la solicitarea Ministerului Sănătăţii, în baza fundamentării necesarului, de către Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, denumit în continuare ONAC, şi se finalizează prin încheierea de acorduri-cadru, în numele şi pentru Ministerul Sănătăţii.

 Ministerul Sănătăţii pune la dispoziţia ONAC centralizatorul cu necesităţile colectate pentru fiecare beneficiar (inclusiv datele de identificare şi adresele de livrare), respectiv cantitatea minimă şi maximă estimată pentru acordul-cadru, precum şi cantitatea pentru cel mai mic şi pentru cel mai mare contract subsecvent, durata acordului-cadru, valoarea estimată pentru fiecare produs în parte, specificaţiile tehnice, caietul de sarcini, precum şi specialiştii care vor acorda suport tehnic pe toată durata procesului de achiziţie, precum şi persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea ONAC.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here