Dacă la începutul acestei luni, ANAF a făcut publice listele contribuabililor mari şi mijlocii care înregistrează obligații restante la bugetul de stat la data de 31 martie 2016, ieri au fost publicate şi listele cu persoanele fizice datornice.

Printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei, Agenţa Naţională de Administrare Fiscală a anunţat lista cu 187.230 contribuabili persoane fizice, care au restanţe fiscale mai mari de 1.500 lei la 31 martie 2016, aceasta putând fi accesată şi descărcată aici

Lista conţine numele persoanelor fizice care totalizează obligaţii fiscale restante de 3,4 miliarde lei, rezultate inclusiv din activităţi economice independente sau profesii libere.

Potrivit Agenţiei, ANAF poate recupera la aceasta dată cca. 2,3 miliarde lei. Situaţia juridică a restului de creanţe de 1,1 miliarde lei (insolvabilitate fără bunuri sau venituri urmăribile, existenţa unor hotărâri judecătoreşti de suspendare a executării silite, etc) opreşte ANAF de la iniţierea sau continuarea măsurilor de executare silită.

Conform Codului de procedură fiscală, „obligaţii fiscale restante” înseamnă:

  • obligaţiile fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;
  • diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată.

Fac obiectul publicării doar creanţele fiscale, prevăzute de art. 162 din Codul de procedură fiscală. Nu fac obiectul publicării confiscările dispuse prin sentinţe civile sau penale, atragerea răspunderii în procese civile de insolvenţă sau în faza penală, alte creanţe bugetare etc. Sunt exceptate de la publicare obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată şi cele a căror executare este suspendată.

Cine figurează pe liste?

Pe aceste liste se vor afla contribuabilii care au acumulat datorii la buget, cu respectarea anumitor praguri minime. Dacă iniţial se prevedea includerea pe liste, printre altele, a restanţierilor persoane fizice cu datorii de peste 100 de lei, la mijlocul lunii aprilie, prin OpANAF nr. 1164/2016, s-a stabilit majorarea cuantumului minim al datoriilor la buget care se vor publica pe www.anaf.ro în data de 30 aprilie 2016, după cum urmează:

  • 100.000 lei, în cazul marilor contribuabili (1.500 în forma iniţială);
  • 50.000 lei, în cazul contribuabililor mijlocii (1.000 în forma iniţială);
  • 10.000 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv persoanele fizice care au obligaţii fiscale restante aferente activităţilor economice desfăşurate independent sau profesiilor libere (500 în forma iniţială);
  • 1.500 lei, în cazul persoanelor fizice, altele decât cele din categoria anterioară (100 în forma iniţială).

Ai nevoie de Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here