Parlamentarii au inițiat un proiect de lege conform căruia ANL va acorda protecție persoanelor care au luat credite prin programul Prima Casă și nu le mai pot achita. În legea dării în plată, Legea nr. 77/2016, s-a stipulat inițial și stingerea obligațiilor asumate prin creditele din programul guvernamental, însă ulterior, în Parlament, Prima Casă a fost exceptată din actul normativ.

Inițiatorii noului proiect legislativ susțin, în expunerea de motive, că trebuie acordată protecție și persoanelor care au luat credite prin Prima Casă, beneficiari tineri care accesează acest tip de credit tocmai din lipsa unor resurse financiare:

Statul a lansat acest program tocmai pentru a ajuta această categorie, dar nu a luat în calcul ce protecție le oferă în cazul în care din motive independente de voința lor, la un moment dat, aceștia se vor afla în imposibilitatea achitării creditului. Pe legislația actuală, viața celui care nu poate achita creditul Prima Casă devine un calvar.”

În cazul în care cei care au luat credite imobiliare prin Prima Casă nu mai pot achita ratele, banca face o solicitare de plată către Fondul de Garantare, acesta anunță Ministerul Finanțelor, care trebuie să efectueze plata garanției către bancă și ulterior ipoteca se dă în executare la ANAF.  Odată demarată această procedură, situația debitorului devine dificilă, ajungându-se la executarea silită, popriri pe venituri, debitorul fiind înscris în lista neagră a Biroului de Credit, ca rău platnic, ceea ce va face mult mai dificilă, dacă nu imposibilă, accesarea unui nou credit.

În actul normativ pus în dezbatere la Senat, Agenția Națională a Locuinței, ANL are obligația de a cumpăra casa care face obiectul garanției la un preț egal cu soldul finanțării, apoi face contract de chiriaș cu beneficiarul.

Legea nr. 152/1998 privind înființarea ANL

Articolul 2 alin. (1) se introduc literele h), i) și j) având următorul cuprins:

„(1) ANL are următoarele obiective:

h) Cumpărarea de locuințe a căror achiziție sau construcție s-a realizat prin Programul Prima Casă, în situația demarării procedurilor de valorificare a garanției constituite asupra locuinței;

i) Închirierea de locuințe cumpărate în cadrul procedurilor de valorificare a garanției constituite asupra locuințelor achiziționate sau cumpărate în cadrul Programului Prima Casă;

j) Vânzarea de locuințe cumpărate în cadrul procedurilor de valorificare a garanției constituite asupra locuințelor achiziționate sau cumpărate în cadrul programului Prima Casă către foștii beneficiari ai programului Prima Casă în condițiile exercitării de către aceștia a dreptului de preemțiune.”

Legea nr. 368/2009 pentru aprobarea OUG nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima Casă se modifică după cum urmează:

La art. 1, după alineatul (9) se introduc 7 noi alineate, cu următorul cuprins

„(93) ANL are obligația de a cumpăra locuința ce face obiectul garanției la un preț egal cu soldul finanțării, preț ce va fi rambursat finanțatorului.

(94) Beneficiarul programului Prima Casă care și-a manifestat opțiunea în sensul păstrării locuinței în calitate de locatar încheie un contract de locațiune cu ANL pe o perioadă de 5 ani. Cuantumul chiriei datorate în baza contractului de locațiune se stabilește prin Hotărâre de Guvern emisă în fiecare an în vederea stabilierii chiriei locuințelor construite prin ANL, în funcție de numărul de camere al unității locative și de gradul de importanță al localității în care se află locuința care face obiectul contractului de locațiune.

(95) După expirarea duratei locațiunii, locatarul, fost beneficiar al programului Prima Casă are drept de preemțiune la cumpărarea locuinței.”

Proiectul legislativ este în dezbatere publică la Senat, dar ca să modifice legile menționate, trebuie adoptat și în Camera Deputaților.

Ai nevoie de OUG nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului Prima casă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here