ANAF a pregătit un proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal. 

La nivelul ANAF, în prezent, Procedura de înscriere, de scoatere şi de rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, prin care sunt stabilite şi competenţele de întocmire a fişelor de înscriere în cazierul fiscal, este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conținutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal.

Proiectul de ordin este motivat de necesitatea de adaptare la cerinţele impuse de o hotărâre de Guvern, din 2015, prin care a fost extinsă lista faptelor care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor. Este vorba despre Hotărârea Guvernului nr. 1000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare, publicată în Monitorul Oficial nr. 977 din 30 decembrie 2015.

Drept urmare, ANAF trebuie să se alinieze la noile reglementări, fapt care a dus la propunerea privind modificarea şi completarea OpANAF nr. 2594/2015.

Modificările vizează extinderea competenţelor de întocmire a fişelor de înscriere a faptelor în cazier pentru toate organele fiscale care au atribuţii de constatare a faptelor, de natură a fi înscrise în cazier, şi de aplicare a sancţiunilor, nu doar pentru organele cu atribuţii de control. Astfel, ca urmare a acestei extinderi, fişele de înscriere a faptelor care constituie contravenţii, care se constată de organele fiscale cu atribuţii de administrare a veniturilor statului (ex. pentru nedepunerea la termen a declaraţiilor de înregistrare fiscală/de menţiuni) se întocmesc de aceste organe fiscale.

În plus, ţinând cont de înfiinţarea administraţiilor pentru contribuabili mijlocii din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, sunt aduse clarificări procedurale prin care sunt stabilite organele fiscale teritoriale competente pentru gestionarea cazierului fiscal.

În sfârşit, proiectul de ordin stabileşte reguli de întocmire a fişelor de înscriere în cazierul fiscal a contravenţiilor constatate de organe din afara Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care au atribuţii de aplicare a sancțiunilor pentru unele fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal.

Practic, în ordinul aflat în stadiu de proiect se prevede, între altele, că:

  • Organele fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal sunt Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile pentru contribuabilii mijlocii, administraţiile judeţene ale finanţelor publice, serviciile fiscale municipale, administraţiile sectoarelor municipiului Bucureşti ale finanţelor publice, precum și Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi şi Administraţia fiscală pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe în evidenţele lor fiscale.
  • Administraţiile județene ale finanţelor publice sunt organe fiscale competente pentru gestionarea cazierului fiscal şi pentru contribuabilii care îşi au domiciliul fiscal în raza lor teritorială şi care nu sunt înregistraţi în evidenţele fiscale ale unităţilor fiscale menţionate anterior.
  • Compartimentele juridice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al unităţilor sale subordonate vor comunica în timp util organelor cu atribuţii de constatare a faptelor şi de aplicare a sancţiunilor, denumite ”organe constatatoare”, soluţiile pronunţate în dosarele prin care s-au soluţionat definitiv de către instanţele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale/actelor de control, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Actele prin care s-au constatat şi sancționat contravenţii, care potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal al contribuabililor, întocmite de către organele constatatoare din afara agenţiei, se transmit, în copie, organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat, în termen de 5 zile de la data la care aceste acte au rămas definitive, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, cu modificările ulterioare. 

Ai nevoie de Procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here