Întrebarea cititorului: Am lucrat 8 luni ca ospătar şi am fost concediat. Aş putea să-mi fac dosarul pentru şomaj?

Răspuns:

Potrivit art. 34 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, şomerii beneficiază de indemnizație de șomaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;
 • nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință, în vigoare;
 • nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii;
 • sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul sau, după caz, reședința, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

La stabilirea perioadei de 24 de luni nu se iau în calcul:

 • perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepția perioadei de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizației se suportă de unitate;
 • perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu depășește 12 luni;
 • perioada cuprinsă între data suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu și data încetării motivului pentru care acestea au fost suspendate;
 • perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu și data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare în muncă, dacă această perioadă nu depășește 12 luni.

În vederea stabilirii dreptului de indemnizație de șomaj, șomerii sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situații:

 • le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;
 • le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
 • le-a încetat mandatul pentru care au fost numiți sau aleși, dacă anterior nu au fost încadrați în muncă sau dacă reluarea activității nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activității angajatorului;
 • le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
 • au încheiat contract de asigurare pentru șomaj și nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință (500 lei);
 • au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate și care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă și nu au reușit să se încadreze în muncă;
 • le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora;
 • reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitățile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activității, sau la unitățile care au preluat patrimoniul acestora;
 • sunt absolvenți ai instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
 •  sunt absolvenți ai școlilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI

comentarii

6 COMENTARII

 1. Bună ziua
  Începând cu 18 06 2019 a încetat contractul individual de muncă în baza ART .65 alin 1 din legea Nr. 53/2003.Am întocmit dosarul de șomaj și am beneficiat de ajutor de șomaj 3 luni după ,care m-am angajat și am lucrat după data de 13 09 2019 până la data de 29 02 2020 încetând contractul tot cu art.65 alin 1.MAI pot beneficia de ajutor de șomaj?Mulțumesc anticipat.

 2. Nu mai lucrez din data de 07 octombrie 2019 pînă în prezent dar la firma unde am lucrat am 6 ani vechime,și am încetarea contractului cu acordul ambelor părți.Cum trebuie să procedez si dacă am drept la ajutor de șomaj ?

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here