Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au mai multe drepturi şi obligaţii prevăzute de lege. În continuare, vom face referire la prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

DREPTURI

Conform art. 218 alin. (2), drepturile asiguraţilor sunt următoarele:
• să îşi aleagă furnizorul de servicii medicale şi casa de asigurări de sănătate la care vor să se asigure;
• să fie înscrişi pe lista unui medic de familie anume solicitat;
• să îşi schimbe medicul de familie (după cel puţin şase luni de la data înscrierii pe listele acestuia);
• să beneficieze -fără a fi discriminaţi- de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale;
• să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate pe durata spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală;
• să efectueze controale profilactice;
• să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii;
• să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitalele care au contracte cu casele de asigurări de sănătate;
• să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
• să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
• să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
• să beneficieze de dispozitive medicale;
• să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
• să li se garanteze confidenţialitatea informaţiilor (mai ales referitor la diagnostic şi tratament);
• de a fi informaţi cu privire la tratamentele medicale;
• să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

OBLIGAŢII

În următorul articol al Legii nr. 95/2006 sunt prevăzute şi obligaţiile asiguraţilor, după cum urmează:
• să se înscrie pe lista unui medic de familie;
• să anunţe medicul de familie atunci când apar modificări în starea lor de sănătate;
• să se prezinte la controalele profilactice şi periodice;
• să anunţe medicul de familie şi casa de asigurări dacă există modificări ale datelor sale de identitate sau dacă intervin modificări cu privire la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
• să respecte tratamentul şi indicaţiile medicului;
• să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
• să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata;
• să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele care atestă calitatea de asigurat.
Legea nr. 95/2006 poate fi consultată pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here