22 Februarie, 2018

Drepturile şi obligaţiile persoanelor asigurate – prevederile Legii nr. 95/2006

Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate au mai multe drepturi şi obligaţii prevăzute de lege. În continuare, vom face referire la prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

DREPTURI

Conform art. 218 alin. (2), drepturile asiguraţilor sunt următoarele:

• să îşi aleagă furnizorul de servicii medicale şi casa de asigurări de sănătate la care vor să se asigure;

• să fie înscrişi pe lista unui medic de familie anume solicitat;

• să îşi schimbe medicul de familie (după cel puţin şase luni de la data înscrierii pe listele acestuia);

• să beneficieze -fără a fi discriminaţi- de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale;

• să beneficieze de rambursarea cheltuielilor efectuate pe durata spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare şi investigaţiile paraclinice la care ar fi fost îndreptăţiţi fără contribuţie personală;

• să efectueze controale profilactice;

• să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii;

• să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitalele care au contracte cu casele de asigurări de sănătate;

• să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

• să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;

• să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;

• să beneficieze de dispozitive medicale;

• să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

• să li se garanteze confidenţialitatea informaţiilor (mai ales referitor la diagnostic şi tratament);

• de a fi informaţi cu privire la tratamentele medicale;

• să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

OBLIGAŢII

În următorul articol al Legii nr. 95/2006 sunt prevăzute şi obligaţiile asiguraţilor, după cum urmează:

• să se înscrie pe lista unui medic de familie;

• să anunţe medicul de familie atunci când apar modificări în starea lor de sănătate;

• să se prezinte la controalele profilactice şi periodice;

• să anunţe medicul de familie şi casa de asigurări dacă există modificări ale datelor sale de identitate sau dacă intervin modificări cu privire la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

• să respecte tratamentul şi indicaţiile medicului;

• să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

• să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata;

• să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele care atestă calitatea de asigurat.

Legea nr. 95/2006 poate fi consultată pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu