Ministerul Apărării a publicat în dezbatere un proiect de Ordin care cuprinde Normele de aplicare pentru personalul participant la acțiuni militare din teatrele de operații.

Documentul stabilește dobândirea calității de veteran in teatrele de operații, precum și drepturile ce reies din această calitate.

De asemenea, proiectul prevede că răniții, invalizii din teatrele de operații se încadrează/reîncadrează sau se mențin în următoarele funcții din sistemul de apărare – resurse umane, financiar-contabil, psihologie/sociologie, jurnalism/relații publice, comunicații/informatică, învățământ, administrație, arhivistică și culte. Angajarea se face fără concurs sau examen, prin ordin al ministrului.

Art. 7 – (3) Pentru militari, comisia de expertiză medico-militară întocmește avizul medical în care menționează dacă atribuțiile funcției sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecțiunea fizică și/sau psihică șo pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava și emite o nouă decizie medicală.

Drepturile personalului perticipant la acțiuni militare, misiuni și operații, conform proiectului de Ordin:

  • Beneficiază de tratament în țară sau străinătate, după caz, evaluarea fiind făcută de o comisie a Spitalului Militar Central Carol Davila.
  • Dacă în termen de 5 ani, cel mult, de la participarea la acțiuni militare este identificat cu manifestări traumatice specifice stresului cauzat de acțiunile militare, benficiază de asistență psihologică la unitatea militară la care este încadrat.
  • Beneficiază gratuit, ori de câte ori este nevoie, de proteze/aparaură medicală ortopedică sau necesară în cazurile de afecțiuni fizice.
  • Beneficiaza de tratament de recuperare, de decontarea lunară a transportului, de indemnizație lunară de invaliditate dacă este cazul
  • Dreptul la bursa de studii pentru beneficiarii de până la 26 de ani
  • Soțul/soția și copiii pot fi încadrați fără examen sau concurs în funcții vacante, în condițiile de încadrare respective.

 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here