Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a luat în examinare sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Drepturile salariale aferente activității prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, pot fi considerate ca făcând parte din categoria celorlalte «elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar», la care se referă dispozițiile art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 114/2018, pentru a se putea admite menținerea acestora la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018 [respectiv calculate conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018, în aplicarea art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017]?”. 

Expunerea succintă a procesului

– Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dolj, A, în numele și pentru membrii de sindicat, a solicitat instanței să dispună obligarea pârâtului B la plata diferențelor de drepturi salariale aferente gărzilor efectuate în afara normei legale de muncă în perioada ianuarie-august 2019, prin raportare la salariul de încadrare.

În motivarea cererii, reclamantul a susținut că, în perioada dedusă judecății, membrii de sindicat au efectuat gărzi pentru asigurarea continuității activității medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru (gărzi suplimentare) în temeiul unor contracte individuale de muncă cu timp parțial și, deși în baza art. 3 alin. (1) din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, trebuiau salarizați cu tariful orar aferent salariului de bază, în mod nelegal, pârâtul s-a raportat la salariul de încadrare avut în ianuarie 2018, fără a avea în vedere majorările acordate ulterior acestui moment și ignorând aplicarea limitată în timp a prevederilor art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017.

– Tribunalul Dolj – Secția conflicte de muncă și asigurări sociale, prin Sentința civilă nr. 3.076 din 31 octombrie 2019, a admis acțiunea și a obligat pârâtul la plata diferențelor salariale pentru gărzile efectuate în afara normei de bază pentru lunile ianuarie-august 2019, rezultate între drepturile bănești calculate prin raportare la salariul de încadrare și cele efectiv plătite de pârât.

– Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâtul B, în motivarea căruia a susținut, în esență, că prima instanță a interpretat greșit dispozițiile art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, reținând în mod eronat că acestea nu s-ar aplica, începând cu 1 ianuarie 2019, și orelor de gardă efectuate de medici pentru asigurarea continuității, drepturile bănești aferente acestora reprezentând „alte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar”, ce au fost menținute la nivelul acordat pentru luna decembrie 2018.

În acest sens, apelantul a invocat prevederile art. 1 alin. (6) și art. 42 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004 și a susținut că drepturile bănești cuvenite medicilor pentru orele de gardă efectuate peste programul normal de lucru sunt incluse în salariul brut și plătite odată cu celelalte drepturi salariale cuvenite lunar.

– În cadrul soluționării apelului s-a dispus sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile, ca răspuns la chestiunea de drept enunţată în preambulul acestui material.

Hotărârea ÎCCJ

Înalta Curte a admis sesizarea, apreciind că chestiunea de drept supusă dezbaterii este una veritabilă, existând o dificultate reală de interpretare, care necesită o rezolvare de principiu pe calea procedurii prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă.

De asemenea, examenul jurisprudențial efectuat a relevat că nu s-a cristalizat o jurisprudență în legătură cu chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită, situație care justifică interesul în formularea unei cereri pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Deliberând asupra fondului sesizării, Înalta Curte de casaţie şi Justiţie a stabilit următoarele :

Drepturile salariale aferente activității prestate de medici în linia de gardă, în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază, în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial sunt incluse în categoria elementelor sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, astfel încât, în temeiul art. 34 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, începând cu 1 ianuarie 2019, cuantumul acestora se menține cel mult la nivelul celui acordat pentru luna decembrie 2018, conform prevederilor legale aplicabile pentru luna ianuarie 2018, în temeiul art. 38 alin. (3) lit. h) din Legea-cadru nr. 153/2017, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

Decizia nr. 59/2020 a ÎCCJ privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secția I civilă în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la o chestiune de drept, publicată în Monitorul Oficial nr. 30 din 12 ianuarie 2021

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here