Un recent ordin al ministrului culturii modifică reglementarea anterioară privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială. 

Semnalăm, astfel, Ordinul nr. 2941/2018, publicat în Monitorul oficial nr. 1066/17.12.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.313/2018 privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în instituțiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017. 

Noutatea adusă de ordinul semnalat constă în faptul că drepturile câștigate prin hotărâri judecătorești se acordă nu numai pentru personalul angajat în in în instituțiile publice, aflate în subordinea Ministerului Culturii și Identității Naționale, ci şi personalului angajat în aparatul propriu al ministerului.

Vorbim, evident, despre plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017, perioadă avută în vedere de reglementarea inițială.

Drept urmare :

– Se schimbă însăși titulatura reglementării de bază, respective Ordin privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului angajat în aparatul propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale și în instituțiile publice aflate în subordinea acestuia, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

Plata sumelor datorate în temeiul titlurilor executorii prevăzute de prezentul ordin, respectiv valoarea titlului executoriu, cuprinde sumele aferente drepturilor de natură salarială, actualizate cu rata dobânzii legale și indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.În forma anterioară, actualizarea ținea cont numai de indicele prețurilor de consum, nu şi de rata inflației.

Direcția economică din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale va centraliza atât datele pentru aparatul propriu, cât și pe cele primite de la ordonatorii secundari și terțiari de credite finanțați prin bugetul Ministerului Culturii și Identității Naționale și va transmite Ministerului Finanțelor Publice modificările corespunzătoare pentru bugetul pe anul în curs și pentru proiectul de buget pe anii următori. Această dispoziție este adăugată în reglementarea de bază, prin ordinul nr. 2941/2018.

Ai nevoie de Ordinul nr. 2941/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here